Видео занятия по техническим специальностям

Adilbek L.N. - Present Continuous

Aikhynbai K.T. - Determination of an operating system. Operation with files and directories

Alymova D.N. - Computation of metrics of productivity of computer system

Amirov M.M. - Database systems

Aydarova Aiganim - Past simple

Aytzhanova S.Y. - The present perfect tense

Baizhanova M.T. - Creation of a simple network configuration. IP addressing. Monitoring of a network. Analysis of traffic. Use of sniffers for the analysis of network packets

Bayumbetova G. M. - FUTURE CONTINIOUS TENCE

Belesova D.T. - Networks and Telecommunications

Bibulova D.A. - Internet technologies

Bimahanbetova N.B. - The Present Continuous Tense

Emkulova Z.A. - verb TO BE

Imangalieva D.B. - The department of English language for humanitarian specialties

Jusupbekova G.T. - Software. Operating systems

Kalibekova L.A. - PAST CONTINUOUS

Kalimbetova B.M. - Present Simple Tense

Kolbaev B.R. - Cloud technologies

Koshtaeva G.T. - Multimedia technologies

Kuanbai N.R. - Development of database structure, creation of tables and requests

Medetbekov M.M. - Smart technology

Medetbekova R.A. - Electronic Technologies. Electronic business. Electronic Learning, Electronic Government

Merekeeva A. Zh. - Present perfect prepositions For, Since, Ago

Mombekova E.B. - Hobby

Mombekova S.S. - Introduction of computer systems. Architecture of computer systems

Morozova V. Yu. - BE in the present simple

Myrzakhmet K.B. - Working with CMS WordPress and Jooma Web design with photoshop CSS and MySQL

Nazarova A.S. - Operation with services on the website of the electronic government

Nurymbetova A.A. - Past simple passive voice

Nyshanbaeva K.U. - Processing of numerical information, editing formulas and creation of charts in plate editors

Ormahanova G.S. - Healthy Way of Life (Second conditional)

Rakhymbek N.Zh. - Data analysis. Data management

Ramazan ERDEM - MEDICAL AND HYGIENE TEXTILES

Ramazan ERDEM - TECHNICAL TEXTILE YARNS

Sabyrkhanova L.Sh. - Operation with Smart-applications - Smart TV, Smart Hub, etc.

Sambetova R.A. - Installation and use of application programs in the professional sphere

Satybaldina M.A. - Greation of video files with use of programs. Hyper cam, Adobe premiere pro, windows movie maker, ETC

Seitkhanova A.B. - Use of hardware and software for key generation. Application of the EDS and encoding in case of message exchange by E-mail

Shaimerdenova G.S. - Development of structure and the maintenance of a lesson in the environment of remote learning. Moodle, eDX, etc

Shaimerdenova G.S. - Prospects of development of ICT

Shakieva A.M. - The Present Perfect Tense

Spabekova G.M. - Information technologies in the professional sphere. Industrial ICT

Sultanova M.Y. - The Present Perfect Tense

Tashmuratova D.R. - The future simple tense

Tastanbekova B.O. - Determination of requirements to development convenient in application the Web site

Turganbekova M.M. - Cybersafety

Utelbaeva A.K. - ICT role in key sectors of development of society. Standards in the field of ICT

Ykramova E.Z. - PARTICIPLE I

Zhailaubaev N.M. - Human-computer interaction

Zhuparbaeva G.B. - Design and creation of the presentations of lecture material, scientific reports, etc

Алшынбаев О.А. - Биосфера туралы ілім - тіршіліктің тұжырымды түйіні

Алшынбаев О.А. - Түрлердің пайда болуының негізгі жолдары мен себептері

Аубакирова Ф.Х. - 1 Системы водоснабжения населенных пунктов

Аубакирова Ф.Х. - 2 Системы внутреннего водопровода зданий

Аубакирова Ф.Х. - 3 Системы канализации зданий

Аубакирова Ф.Х. - 4 Отопление зданий и сооружений

Аубакирова Ф.Х. - 5 Естественная канальная вентиляция зданий

Батькаев И.И. - Вынужденная конвекция в трубах и каналах

Батькаев И.И. - Основные понятия

Джумагулова К.С. - ҚР мемлекеттік энергияны үнемдеу бағдарламасы және оны іске асыру шаралары

Джумагулова К.С. - Отын энергетикалық кешендегі энергия үнемдеу, органикалық отын ресурстары

Джумагулова К.С. - Өнеркәсіп салаларында энергия үнемдеу, негізгі бағыттары мен тиімді шаралары

Джумагулова К.С. - Энергияны үнемдеу және жаңғыртылған энергия көздері туралы жалпы түсінік

Дукенбаева Г.М. - Основные характеристики воздушного транспорта

Дукенбаева Г.М. - Особенности перевозок автомобильным транспортом. Взаимодействие преимущества недостатки

Дукенбаева Г.М. - Перевозка морским и речным транспортом. Виды транспорта для водных перевозок

Дукенбаева Г.М. - Преимущества и недостатки железнодорожных перевозок

Дукенбаева Г.М. - Трубопроводный транспорт. Область применения. Понятия и определения

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Жүк тарифтері

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Жүктерді тасымалдаудағы көліктік-экспедициялық қызметтегі маркетингтік жүйе

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Көліктік экспедициялық қызмет көрсету жүйелерінің сипаттамалары мен принциптері

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Көліктік-экспедициялық қызметтегі жүктерді тасымалдау құрылымы

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Көліктік-экспедициялық қызметтегі логистикалық өндірісті ұйымдастыру

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-КЭҚК жүйесіндегі тауар тасымалдау

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-КЭҚК жұмыстарының түрлері мен даму сатылары

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-КЭҚК сервисіндегі көлік мекемелерінің жұмысы

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-КЭҚК тасымалдау қызметтері

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Қазіргі нарықтағы көліктік экспедициялық қызметтер көрсету жүйелері

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Станциядағы көліктік-экспедициялық қызметті ұйымдастыру

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Станциядан жүктерді тасымалдаудың көліктік-экспедициялық қызметтегі коммерциялық, кедендік құқықтарын қамтамасыз ету

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Темір жол көлігі станцияларындағы жүктерді тасымалдаудағы диспетчерлік басқару орталығының жұмыс технологиясы

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Темір жол көлігі станциясында жүктерді тасымалдаудағы көліктік-экспедициялық қызметтің технологиясы

Зиябеков Б.Д. - Ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер, олардың даму сатылары

Зиябеков Б.Д. - Дербес электронды есептеуіш машинасы (ДЭЕМ), оның құрамы

Зиябеков Б.Д. - Жаңа заманғы сеттік технологиялар және коммуникациялар

Зиябеков Б.Д. - Жасанды интеллект дамуының тарихы

Зиябеков Б.Д. - Темір жол көлігінде интернетті қолдану

Калбаева А.Т. - Программы линейной структуры

Карымбаева М.П. - Ауыр түсті металдарға жалпы сипаттама

Қаратаев Ш.М. - Аяқтяң бұлшық еттері. Аяқтардың статикалық аппараты және оның жануарлар статикасы мен динамикасындағы рөлі

Қаратаев Ш.М. - Бас және тұлға бұлшық еттері. Бастың, алдыңғы аяқты тұлғаға бекітетін бұлшықеттер

Қаратаев Ш.М. - Бас қаңқасы. Бассүйектегі мұрынмаңы қойнаулар мен өзектердің ветеринарлық клиникадағы маңызы

Қаратаев Ш.М. - Дермотология. Тері түктері, олардың түрлері, бөліктері, құрылысы

Қаратаев Ш.М. - Қаңқаның (скелеттің) жалпы сипаттамасы. Оның құрылысы. Қаңқаның филогенезі мен онтогенезі

Қаратаев Ш.М. - Миология. Жануарлардың қозғалу және қозғалмау кезіндегі бұлшықеттердің бір-біріне өзара әсері

Қаратаев Ш.М. - Морфология пәні туралы түсінік

Қаратаев Ш.М. - Синдесмология (артрология) - қаңқа сүйектерінің байланысы. Сүйектер байланысының фило және онтогенезі

Қаратаев Ш.М. - Спермотогенездің құрылысы. Овогенез. Эмбриондық дамудың негізгі кезеңдері

Қаратаев Ш.М. - Терінің құрылысы. Тері және тері туындыларының жануарлар түрі мен жасына байланысты ерекшеліктері

Қаратаев Ш.М. - Тірек-трофикалық ұлпалардың жалпы сипаттамасы. Тірек-қимыл аппараты

Қаратаев Ш.М. - Торшаның құрылысы. Ядро, храмосома, цитоплазма, протоплазма, оргоноид, органелла

Қаратаев Ш.М. - Тұлға қаңқасы. Толық сүйектік сегмент, оның құрылымдары

Қаратаев Ш.М. - Ұлпаның жалпы заңдылықтары онто-филлогенезі. Экзокринді бездер, олардың бөлімдері, сипаттамасы

Қаратаев Ш.М. - Шеткі қаңқа (аяқтар қаңқасы). Аяқтардың дамуы

Қасымбекова Қ.Т. - Биіктік өлшеулер

Қасымбекова Қ.Т. - Геодезия туралы жалпы мәліметтер

Қасымбекова Қ.Т. - Геодезиялық түсірістер

Қасымбекова Қ.Т. - Инженерлік құрылыста геодезиялық бөлу жұмыстары

Қасымбекова Қ.Т. - Сызықтарды бағдарлау

Нур Изура Удзир - Information Security Management

Нур Изура Удзир - Interdisciplinary Issues in Cybersecurity Research

Самбетова Р.А. - Дәріс 1 Компьютерлік жүйелерге кіріспе. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы

Самбетова Р.А. - Дәріс 2 Бағдарламалық қамтама. Операциялық жүйелер

Самбетова Р.А. - Дәріс 7 Бұлтты технология

Самбетова Р.А. - Дәріс 7 Желілер мен телекоммуникациялар

Самбетова Р.А. - Дәріс 7 Смарт технология

Самбетова Р.А. - Дәріс 8 Киберқауіпсіздік

Самбетова Р.А. - Дәріс 9 Интернет технологиялар

Сапарбекова А.А. - Биодеструкция углеводородов нефти загрязненных почв

Сапарбекова А.А. - Биоремедиация. Основные понятия и определения

Сапарбекова А.А. - Пестициды, микробиологическая их деструкция

Сапарбекова А.А. - Рекультивация почв, загрязненных нефтью

Сапарбекова А.А. - Фиторемедиация почв, загрязненных тяжелыми металлами

Спабекова Р.С. - 1 Магнит өрісі және оның қасиеттері. Магнит өрісінің индукциясы

Спабекова Р.С. - 2 Механикалық тербелістер мен толқындар

Спабекова Р.С. - 3 Электромагниттік индукция құбылысы

Спабекова Р.С. - 4 Жарық шығарудың кванттық табиғаты. Жылулық сәуле шығару және оның сипаттамалары

Спабекова Р.С. - 5 Жарық интерференциясы

Спабекова Р.С. - 6 Кванттық механика элементтері

Спабекова Р.С. - 7 Геометриялық және электрондық оптика заңдары

Спабекова Р.С. - 8 Жарық дифракциясы

Спабекова Р.С. - 9 Жарық поляризациясы

Спабекова Р.С. - 10 Атомдық физика. Атомдардың, молекулалардың және қатты денелердің кванттық физикасының элементтері

Спабекова Р.С. - 11 Атом ядросы физикасының элементтері

Спабекова Р.С. - 12 Элементар бөлшектер физикасының элементтері

Тарасова Р.Н. - Геометрический и структурный подходы в распознавании образов

Тарасова Р.Н. - Логический подход к построению систем ИИ

Тарасова Р.Н. - Основные виды алгоритмов функционирования САУ

Тарасова Р.Н. - Подходы построения систем искусственного интеллекта и применение искусственного интеллекта в робототехнике

Тарасова Р.Н. - Пользовательские интерфейсы GUI, WUI, HUI. Графический ПИ (GUI)

Тарасова Р.Н. - Структурность данных и технология программирования. Модели данных

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-1 ВВЕДЕНИЕ. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМЕ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-3 ПОНЯТИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН. ЭНЕРГИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-4 ЭНЕРГИЯ УПРУГОЙ ВОЛНЫ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-5 ДИАПАЗОНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-6 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-7 УРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-8 СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА. ПЕРВОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-9 СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА. ВТОРОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-10 СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА. ТРЕТЬЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-11 СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА. ЧЕТВЕРТОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-12 ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ МАКСВЕЛЛА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-13 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-14 ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ. ВЕКТОР УМОВА-ПОИНТИНГА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-15 МОДУЛЯЦИЯ И ДЕМОДУЛЯЦИЯ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-16 СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-17 ВИБРАТОР ГЕРЦА. ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-18 ИЗЛУЧЕНИЕ ДИПОЛЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ВИБРАТОРА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-19 ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-20 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-21 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-22 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СВЯЗЬ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-23 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. МОБИЛЬНАЯ И СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-24 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. РАДИОВЕЩАНИЕ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-25 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. РАДИОЛОКАЦИЯ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-26 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В БЫТУ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-27 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-28 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ КАК ПЕРЕНОСЧИКИ ГРАВИТАЦИИ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-29 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗИ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-30 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Уралов Б.К. - 1 Кинематика Элементтері

Уралов Б.К. - 2 Материалдық нүктенің және қатты дененің динамикасы

Уралов Б.К. - 3 Қатты дене механикасы

Уралов Б.К. - 4 Тасымалдау құбылысы. Нақты газдар

Уралов Б.К. - 5 Тұрақты электр тоғы

Уралов Б.К. - 6 Магнит өрісі

Уралов Б.К. - 7 Термодинамика негіздері

Уралов Б.К. - 8 Электростатика

Уралов Б.К. - 9 Тербелістер мен толқындар

Уралов Б.К. - 10 Атомдық физика

Шаймерденова Г.С. - Деректерді басқару

Шаймерденова Г.С. - Деректерді талдау

Шаймерденова Г.С. - Киберқауіпсіздік және интернетті бақылау

Шаймерденова Г.С. - Киберқауіпсіздік

Шаймерденова Г.С. - Деректерді талдау

Yeskendirova M. M. - CHROMIUM

Yeskendirova M. M. - Environment general definitions

Yeskendirova M. M. - Environmental pollution

Yeskendirova M. M. - Flue-gas desulfurization

Yeskendirova M. M. - Karatau phosphorite

Yeskendirova M. M. - Kazakhstan coal reserves

Yeskendirova M. M. - Kazakhstan gold resources

Yeskendirova M. M. - Kazakhstan mineral raw material

Yeskendirova M. M. - Kazakhstan oil and gas reserves

Yeskendirova M. M. - Natural Water Chemistry 2

Yeskendirova M. M. - Natural Water Chemistry

Yeskendirova M. M. - Properties of Minerals

Yeskendirova M. M. - Rare Earth Elements (part II)

Yeskendirova M. M. - Rare Earth Elements

Yeskendirova M. M. - Uranium and Nuclear Power in Kazakhstan

Yeskendirova M. M. - Waste products of sulphuric acid manufacture. Methods of purification, processing and neutralization of solid waste products, sulphurous anhydride and waste water 2

Yeskendirova M. M. - Waste products of sulphuric acid manufacture. Methods of purification, processing and neutralization of solid waste products, sulphurous anhydride and waste water 3

Yeskendirova M. M. - Waste products of sulphuric acid manufacture. Methods of purification, processing and neutralization of solid waste products, sulphurous anhydride and waste water

Yeskendirova M. M. - Waste water treatment

Yeskendirova M. M. - Water Pollution Sources

Тортбаева Д.Р. - Зерттеу процессін сипаттау. Ғылыми - зерттеу бағытын таңдау

Тортбаева Д.Р. Зерттеу тақырыбы бойынша ақпараттарды жүйелеу және талдау, өңдеу, жинақтауларды жүргізу

Тортбаева Д.Р. - Патентті ақпарат

Тортбаева Д.Р. - Таңдалған тақырыптың өзектілігін негіздеу. Зерттелетін мәселенің жағдайын талдау

Тортбаева Д.Р. - Тәжірибе және метрология негізі

Тортбаева Д.Р. - Тәжірибе жүргізу арқылы зерттеу тәсілі. Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін рәсімдеу

Тортбаева Д.Р. - Ғылыми ақпараттарды іздестіру

Тортбаева Д.Р. - Ғылыми кадрларды даярлау және пайдалану жүйесі

Тортбаева Д.Р. - Ғылыми құжаттар мен баспалар

Тортбаева Д.Р. - Зерттеу бағытын таңдау

Тортбаева Д. Р. - Жанармайдың түрлері, қасиеттері және жануы

Тортбаева Д. Р. - Жанармайдың, жағар материалдардың іштен жанатын қозғалттыштарға арналған алуының туралы жалпы мәліметтері

Тортбаева Д. Р. - Қазақстандағы көліктердің дамуы

Тортбаева Д. Р. - Мотор майлары

Тортбаева Д. Р. - Пластмасса өндірісі мен көліктерде пайдалануы

Тортбаева Д. Р. - Техникалық сұйықтықтар

Тортбаева Д. Р. - Майлау материалдары, үйкелiс және тозуы туралы мәлiметтер

Тортбаева Д. Р. - Отандық автокөлік саласын қалыптастырудағы негізгі кезеңдер

Тортбаева Д. Р. - Ақсу - Жабағылы қорығы

Тортбаева Д. Р. - АЭС және СЭС

Тортбаева Д. Р. - Дизель отынның пайдалану қасиеттері және қолдануы

Тортбаева Д. Р. - Әлеуметтік-экономикалық қатынастардың дамуына көлiктің тигізер әсері

Тортбаева Д. Р. - Карбюраторлық қозғалтқыштарға арналған жанармайдың (бензин) пайдалану қасиеттері

Тортбаева Д. Р. - Майларға арналған қосымдарының қасиеттерi және олардың әсерлесу механизмi

Тортбаева Д. Р. - 1.Кіріспе. Көлiк жүйелерi, көлiк жөнiнде жалпы түсiнiк

Тортбаева Д. Р. - 1. Көлiк түрлерiнiң дамуының дүние жүзiлiк тенденциялары. 2. Халықаралық тасымалдаудың түрлерi мен өркендеуi, ҚР теміржолдарының алатын орны

Тортбаева Д. Р. - Автокөлік құралдарын шекарадан өткізу бекеттері

Тортбаева Д. Р. - Автокөліктің қоршаған ортаға тигізетін әсері

Тортбаева Д. Р. - Отынның түрлері

Тортбаева Д. Р. - Семей ядролық полигоны

Кабылбекова Б.Н. - Техникалық таза кремний алу және оны түсті металдар қорытпасының өндірісінде пайдалану

Кабылбекова Б.Н. - Шикізат және кремний алу кезінде қолданылатын материалдар

Кабылбекова Б.Н. - Кремний металлургиясы

Кабылбекова Б.Н. - Кремнийді өндіру кезінде жүретін негізгі физика-химиялық процестер

Кабылбекова Б.Н. - Кеңдер мен концентраттардан германий алу технологиясы

Кабылбекова Б.Н. - Кремний алуда қолданылатын доғал пештердің параметрлері

Кабылбекова Б.Н. - Кремний карбидін алу технологиясы

Кабылбекова Б.Н. - Германийдің және оның қосылыстарының физика-химиялық қасиеттері

Кабылбекова Б.Н. - Германийдің шикізат көзі

Кабылбекова Б.Н. - Кремний металлургиясы

Кабылбекова Б.Н. - Кремнийді өндіру кезінде жүретін негізгі физика-химиялық процестер

Кабылбекова Б.Н. - Кеңдер мен концентраттардан германий алу технологиясы

Кабылбекова Б.Н. - Кремний алуда қолданылатын доғал пештердің параметрлері

Кабылбекова Б.Н. - Кремний карбидін алу технологиясы

Кабылбекова Б.Н. - Германийдің және оның қосылыстарының физика-химиялық қасиеттері

Кабылбекова Б.Н. - Германийдің шикізат көзі

Кабылбекова Б.Н. - Доғалы электр пештерінде кремний алу

Алдияров Ж Ә Теодолиттік түсірістегі далалық өлшеулердің нәтижелерін есептеп өңдеу

Үсенқұлов Ж А Металл құрылымдары пәні Дәріс тақырыбы Металл құрылымдарын қолдану салалары

ПРОМОРОЛИК-ТУРГЕНБАЕВ Д.Н.

Тургенбаев Д.Н. - 1 Лекция. Сенімділік теориясы

Тургенбаев Д.Н. - 1 Лекция. Сенімділік теориясы

Тургенбаев Д.Н. - 2 Лекция. Басқару жүйелерінің сенімділігінің көрсеткіштері және бағалау әдістері

Тургенбаев Д.Н. - 3 Лекция. Тоқтатулардың классификациясы және сипаттамалары

Тургенбаев Д.Н. - 4 Лекция. Қосалқылаудың классификациясы, сипаттамалары, түрлері

Тургенбаев Д.Н. - 5 Лекция. Басқару жүйелерінің сенімділігін бағалау қағидалары және негізгі көрсеткіштерінің сандық сипаттамалары

Тургенбаев Д.Н. - 6 Лекция. Тоқтаулар қарқындылығының уақыт бойынша өзгеруі және кездейсоқ шамалардың таралу заңдары

Тургенбаев Д.Н. - 7 Лекция. Қалпына келетін объектіледің сенімділігінің көрсеткіштері

Тургенбаев Д.Н. - 8 Лекция. Қосалқыланбаған жүйенің сенімділігін есептеу принциптері

Тургенбаев Д.Н. - 9 Лекция. Жалпы қосалқыланған жүйенің сенімділігін есептеу принциптері

Тургенбаев Д.Н. - 10 Лекция. Бөлек қосалқыланған жүйенің сенімділігін есептеу принциптері

Тургенбаев Д.Н. - 11 Лекция. Басқару жүйелерінің сенімділігін есептеу әдістері

Тургенбаев Д.Н. - 12 Лекция. Үздіксіз технологиялық үрдістің автоматты реттеу жүйесінің сенімділігін есептеу

Тургенбаев Д.Н. - 13 Лекция. Ақпараттық жүйелердің және бағдарламалық қамтамасыз етудің сенімділігі

Тургенбаев Д.Н. - 14 Лекция. Оператордың және жүйелердің пайдалану сенімділігі

Тургенбаев Д.Н. - 15 Лекция. Жоғары сенімділігі бар бағдарламалы-техникалық кешендердің және басқару жүйелерінің мысалдары

Маханова З.А. - Дәріс 1. Интерактивті машиналық графика түрлері, классификациясы және қолданылу аймағы. Коммерциялық, Иллюстративті, Инженерлік, Ғылыми графика

Маханова З.А. - Дәріс 2. Компьютерлік графика түрлері. Растрлық графика. Векторлық графика. Фрактальды графика. Үш өлшемді графиканың негізгі түрлері

Маханова З.А. - Дәріс 3. Графикалық пакеттердің жіктелуі. Бейнелерді өңдеуге, жасауға арналған және әмбебап, арнайы программалық құралдар

Маханова З.А. - Дәріс 4. Машиналық графиканың техникалық құралдары. Белгілерді енгізу құралы. Графикалық берілгендерді енгізу құрылғысы сканерлер

Маханова З.А. - Дәріс 5. Графиканың негізгі элементтері және оны тұрғызу принциптері. Графикалық бейне

Маханова З.А. - Дәріс 6. Коммерциялық графика құралдары. Коммерциялық графиканың графикалық құралдарының салыстырмалы талдауы. Экспликация

Маханова З.А. - Дәріс 7. Растрлық графикалық құралдардың салыстырмалы талдауы

Маханова З.А. - Дәріс 8. Adobe Photo Shop растрлық графиканы өңдеу бағдарламасы. Жаңа фильтрлер. Түзету жабдықтары

Маханова З.А. - Дәріс 9. Палитралар. Палитраларды қолдану. Swatches палитрасы. Styles палитрасы. Navigator палитрасы. Opacity палитрасы

Маханова З.А. - Дәріс 10. Палитраларды қолдану

Спабекова Р. С. Дәріс 1. Қатты дене динамикасы Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының теңдеуі

Спабекова Р. С. Дәріс 2. Электростатика

Спабекова Р. С. Дәріс 3. Тұрақты электр тогы

Спабекова Р. С. Дәріс 4. Электростатикалық өрістегі өткізгіштер және диэлектриктер

Спабекова Р. С. Дәріс 5. Арнайы салыстырмалылық теориясы

Спабекова Р. С. Дәріс 6. Спабекова Р.С. - 6. Молекулалық физика және термодинамика. Идеал газдың молекула-кинетикалық теориясының негіздері

Спабекова Р. С. Дәріс 7. Термодинамикалық тепе тең емес жүйелердегі тасымалдау құбылыстары.

Спабекова Р. С. Дәріс 8. Тұтас орталар механикасының элементтері

Спабекова Р. С. Дәріс 9. Термодинамика негіздері Термодинамиканың бірінші бастамасы

Спабекова Р. С. Дәріс 10. Термодинамика негіздері Энтропия Термодинамиканың екінші және үшінші бастама

Спабекова Р. С. Дәріс 11. Электромагниттік толқындардың заттармен әсерлесуі Жарық дисперсиясы

Спабекова Р. С. Дәріс 12. Материалдық нүктенің кинематикасы

Голубев В.Г.

Исмаилов Х. Б. Дәріс 1. Деректер қорының негізгі элементтері және ұғымдары

Исмаилов Х. Б. Дәріс 2. Деректер қорын басқару жүйелері

Исмаилов Х. Б. Дәріс 3. Деректер қорының ER диаграммасы және деректердің байланысы

Исмаилов Х. Б. Дәріс 4. Деректердің модельдері

Исмаилов Х. Б. Дәріс 5. Деректердің реляциялық моделі

Исмаилов Х. Б. Дәріс 6. Реляциялық алгебра негіздері және амалдары

Исмаилов Х. Б. Дәріс 7. Қатынастарды қалыпты формаға келтіру

Исмаилов Х. Б. Дәріс 8. SQL тілінің негіздері

Исмаилов Х. Б. Дәріс 9. Сұраныстар құру тілі арқылы жай және күрделі сұраныстар құру

Исмаилов Х.Б. - Дәріс 10. Деректер базасы теориясының даму тенденциялары. Деректер базасының ғылымда, техника мен бизнесте қолданылуы

Айменова Ж. - Introduction to the Humann Cardiovascular System

Жадыра - Protection and rational use of water resources. The protection surface and underground waters

Жаушеева Н.Н.-1 Open system Interconnection OSI

Жаушеева Н.Н.-2 Models of security policy

Калдыбекова Ж.Б. - History, state and prospects concentrated milk industry

Отуншиева А.Е. - Сынауды жіктеу. Сынау түрлері

Тоқтабек А.Ә. - ISO 14000 сериялық стандартын меңгеру

Адырбекова Г. Т. - 1 Экология және тұрақты даму. Биосфера және оның тұрақтылығы

Адырбекова Г. Т. - 2 Экология және тұрақты даму. Тірі зат концепциясы

Арапов Б.Р.-1 Материалдар кедергісі. Стержендердің өсі бойымен созылуы немесе сығылуы (1)

Арапов Б.Р.-2 Материалдар кедергісі. Біліктердің бұралуы

Арапов Б.Р.-3 Материалдар кедергісі. Арқалықтың иілуі

Арапов Б.Р.-4 Материалдар кедергісі. Күрделі деформациялар. Арқалықтардың қиғаш иілуі. Стерженнің иіліп созылуы немесе иіліп сығылуы

Арапов Б.Р.-5 Материалдар кедергісі. Күрделі деформациялар. Біліктің иіліп бұралуы

Арапов Б.Р.-6 Материалдар кедергісі. Күрделі деформациялар. Өсі бойымен сығылған стерженнің орнықтылығы

Исмаилов Х.Б. 1 Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры. Реляциялық деректер қоры және SQL тілі

Калдыбекова Ж. Лицензирование. Основные понятия Лицензирование

Қалдыбаева Б. Нормативті құжаттарды әзірлеу тәртібі мен негізгі ережелері

Надиров К.-1 Основы Нефтегазового дела. Защита нефтегазопромыслового оборудования от коррозии

Надиров Казим - 2 Основы Нефтегазового дела. Транспортировка нефти и нефтепродуктов

Надиров Казим - 3 Основы Нефтегазового дела. Трубопроводный транспорт газа

Надиров Казим - 4 Основы Нефтегазового дела. Закачка воды и газа в продуктивный пласт

Садырбаева А. 1 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Мұнай кенішіне әсер етудің техника-технологиясы. Қабат қысымын су айдау жолымен ұстау

Садырбаева А. 2 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Қабат қысымын газ айдау арқылы ұстау. Кенішке жылулық әсер ету жолдары

Садырбаева А. 3 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Ұңғы түбіне әсер ету түрлері

Садырбаева А. 4 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Ұңғыны фонтандық пайдалану

Садырбаева А. 5 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Фонтанды ұңғы қондырғысы

Садырбаева А. 6 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Газолифтілі ұңғыны пайдалану

Садырбаева А. 7 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Штангалы сорап ұңғыларын пайдалану. Жер үсті, жер асты қондырғылары

Тұтқышбай И. Жануарлар патологиясы. Тыныс алу жүйесінің патологиялық физиологиясы

Утелбаева А.К. Electronic business. Electronic goverenment

Абдуова Айсулу - Учение В.И.Вернадского о биосфере

Адырбекова Г. Т. - Биосфера және оның тұрақтылығы

Адырбекова Г. Т. - Тірі зат концепциясы

Надиров Казим - Защита Нефтегазопромыслового оборудования от коррозии

Надиров Казим - Транспортировка нефти и нефтепродуктов

Надиров Казим - Трубопроводный транспорт газа

Надиров Казим - Закачка воды и газа в продуктивный пласт

Тулекбаева А.К. - Документация СМК. Структура и иерархия системы документации СМК

Тоқтабек А.Ә. - Еңбек қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау стандарттау жүйесінің ҚР мемлекеттік стандарттары

Спабекова Р.С - Физика 1 - Материалдық нүктенің динамикасы

Спабекова Роза Спабекызы - Физика 1 - Энергия, жұмыс және қуат. Сақталу заңдары

Симов Желязко Илиев - Технология получения сыров и их сертификации

Садырбаева Айнур - Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы - Ұңғыны пайдалануға дайындау 4

Садырбаева Айнур - Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы - Мұнай кенішіне әсер етудің техника-технологиясы. Қабат қысымын су айдау жолымен ұстау 2

Садырбаева Айнур - Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы - Мұнай кенішіне әсер етудің техника-технологиясы. Қабат қысымын су айдау жолымен ұстау 3

Қадірбаева Алмагүл - Минералды және екіншілей шикізаттарды қазып алу және дайындау технологиясы - Майдалау-сорттау фабрикаларының мәні.Майдалау-сорттау фабрикаларының негізгі қорытындылары

Есмурзаева Райхан - Техническое регулирование. Технические регламенты

Ермеков Саят Рақымбайұлы - Жобалау негіздері және өндіріс жабдықтары. Жобалардың түрлері және жобалаудың негізгі кезеңдері

Джамалова Зулфия - Certification-Schemes of certification and confirmation of compliance of production and services

Аширбаев Х.А. матрица - Математика 2 - Матрица рангісі. Матрицаның рангі жайлы теорема

Аширбаев Х.А. Математика 1 - Основные понятия дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши.

Аширбаев Х.А. Вектор-Математика 1-Екі вектордың скалярлық, векторлық көбейтінділері және үш вектордың аралас көбейтіндісі.

Javier Rodrigo Ilarri-Introduction to Enviromental Engeneering

Утелбаева А.Б. Химия. Лепидтер

Юсупов А.Н. Сәулет. Конструктивизм

Сырманова К.К. Химия. Синтез полимеров

Сарсенбаев Х.А. Мұнай газ Ұңғымаларды жөндеу. Қабатты сумен жарудың негізгі параметрлерін анықтау

Надиров К.С. Нефтегазовое дело. Промывка скважины. Буровые растворы

Надиров К.С. Нефтегазовое дело. Бурение нефтяных и газовых скважин

Надиров К.С. Нефтегазовое дело. Разработка нефтяных и газовых месторождений

Надиров К.С. Основы Нефтегазового дела. Тема Сбор и подготовка нефти на промыслах

Надиров К.С. Основы Нефтегазового дела. Тема лекции Первичная переработка нефти

Мадьярова Г.Б. Стандартизация и сертификация. Metrology is science about measurements

Көбеева Ж.Қ. Зергерлік бұйымдар жасайтын сирек кездесетін элемент - алтын

Борис Ху Вен-Цен. Архитектура компьютерных систем. Арифметические основы ЭВМ

Есимова А.М. Биотехнологиялық процесстерді жүзеге асыру принцптері, жүйелеу сатылары

Есимов Е.Қ.Карталардың номенклатурасын анықтау.Су ресурстары.жерді пайдалану

Есенбекова Ф. Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу

Джолдасова Ш.А Химия Гальвонические элементы

Чочхун Ф. Химия Англ тема Isolation of Nucleic Acids (DNA & RNA)

Бацанов А.С. Химия Англ-2. Structure of matter under high pressure and shock waves

Бацанов А.С. Химия Англ-1. Photosynthesis natural and man-made

Бацанов А.С. Химия Рус-2. Структура вещества при высоких давлениях и ударном сжатии

Бацанов А.С. Химия Рус-1. Фотосинтез-природный и искуственный

Бацанов А.С. Химия Рус-1. Фотосинтез-природный и искуственный

Сабалахова А.П. Неопределенный интеграл

Экологиялық сертификаттау

Жораева С.Б. Сауат ашуды оқыту процесі

Исмаилов Х.Б. Создание логической и физической структуры базы

Исмаилов Х.Б. Деректер базасының логикалық және физикалық құрылымын құру

Джамалова З.И. Стандарттау бойынша халықаралық ұйымдар

Сыпабекова Р.С. Материалдық нүктенің динамикасы Механикадағы күштер

Ешанқұлов А.А Өлшеу құралдарын тексеру түрлері

Неопределенный