Видео занятия по техническим специальностям

PROF. DR. DIMITAR P. KARAIVANOV - 1.ENGINEERING METHOD OF COMPOUND PLANETARY DRIVES ANALYSIS

Prof. Dr. Dimitar P. Karaivanov - 2.ENGINEERING METHOD OF COMPOUND PLANETARY DRIVES ANALYSIS

Prof. Dr. Dimitar P. Karaivanov - 3.ENGINEERING METHOD OF COMPOUND PLANETARY DRIVES ANALYSIS

Жумабаева Р.О. - Астық қоймалары

СУРИМБАЕВА.К.А. - АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ ЗИЯНКЕСТЕРІМЕН АУРУЛАРЫ

Ali Can YILMAZ(Assoc.Prof.Dr.) - Introduction to Internal Combustion Eng/s-Engine Perfo/ce Param/s

Ramazan ERDEM(Assoc. Prof. Dr.) - SUSTAINABLE FASHION AND GREEN TEXTILES DESIGN

C.T.ARAVINDAKUMAR - CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN(CECS)IN WATER BODIES DETEC/N AND IDENTIFICATION

ДУЙСЕНБЕКОВ Б.К. - 1.ТЕМІРБЕТОННЫҢ МАҒЫНАСЫ

ДУЙСЕНБЕКОВ Б.К. - 2.БЕТОННЫҢ ДЕФОРМАЦИЯЛАНУЫ ЖӘНЕ ФИЗИКАЛЫҚ-МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

Дуйсенбеков Б.К. - 3.Алдын-ала кернеуленген Темірбетон конструкциялары

Дуйсенбеков Б.К. - 4.ТБ кедергісі теориясының эксперименттік негіздері. ТБК есептеу тәсілдері

Дуйсенбеков Б.К. - 5.ТБ кедергісі теориясының эксперименттік негіздері. ТБК есептеу тәсілдері

ДУЙСЕНБЕКОВ Б.К. - 6.Иілген темірбетон элементтерің беріктікке есептеу

Дуйсенбеков Б.К. - 7.Иілген темірбетон элементтерің беріктікке есептеу

ДУЙСЕНБЕКОВ Б.К. - 8.Темірбетон иілген элементтерді көлбеу қималары бойынша беріктікке есептеу

ДУЙСЕНБЕКОВ Б.К. - 9.Темірбетонның арматурасы

ДУЙСЕНБЕКОВ Б.К. - 10.Темірбетон

ДУЙСЕНБЕКОВ Б.К. - II. 1.КӨЛДЕНЕҢ ҚИМАСЫНДА ЖАЛҒЫЗ ЖҰМЫСТЫҚ АРМАТУРАСЫ БАР ТІК БҰРЫШТЫ ЭЛЕМЕНТТЕР

Дуйсенбеков Б.К. - II. 2.Иілген элементтердің көлденең қималарының өлшемдерін есептеу

Дуйсенбеков Б.К. - II. 3.Көлденең қимасында қос жұмыстық арматурасы бар тік бұрышты элементтер

Дуйсенбеков Б.К. - II. 4.Көлденең қимасында қос жұмыстық арматурасы бар тік бұрышты элементтер

Дуйсенбеков Б.К. - II. 5.Көлденең қимасы тавр пішіндес иілген эл/дің жұ/тық арм/сын табу туралы есеп

Дуйсенбеков Б.К. - II. 6.Көлденең қимасы тавр пішіндес иілген эл/дің жұ/тық арм/сын табу туралы есеп

Дуйсенбеков Б.К. - II. 7.Темірбетон элем/нің көлбеу қималарын көлденең күштердің әсеріне есептеу

Дуйсенбеков Б.К. - II. 8.Ортасынан сығылған темірбетон элементтерді есептеу.Есептің І-түрі

Дуйсенбеков Б.К. - II. 9.Ортасынан сығылған темірбетон элнменттерді есептеу. Есептің ІІ-түрі

Дуйсенбеков Б.К. - II. 10.Ортасынан созылған темірбетон элнменттерді есептеу. Есептің ІІ-түрі

Дуйсенбеков Б.К. - III. 1.Арқалықты плиталы тұтас (құймалы) қырлы қабатаралық жабындардың конст/ры

Дуйсенбеков Б.К. - III. 2.Арқалықты плиталы тұтас(құймалы)қырлы қабатаралық жаб/дың қосалқы конс/ры

Дуйсенбеков Б.К. - III. 3.Контур б/ша тірелген плиталы тұтас (құймалы) қырлы қаб/лық жаб/ң конс/ры

Дуйсенбеков Б.К. - III. 4.Жайпақ қабатаралық жабын-дардың темірбетон конструкциялары

Дуйсенбеков Б.К. - III. 5.Қабатаралық жабындардың құрастырмалы темірбетон плиталарды жобалау

Дуйсенбеков Б.К. - III. 6.Құрастырмалы темірбетон ригельді жобалау

Дуйсенбеков Б.К. - III. 7.Темірбетон қаңқалы бір қабатты өндірістік ғимараттар

Дуйсенбеков Б.К. - III. 8.Темірбетон көлденең қаңқаның есебі

Дуйсенбеков Б.К. - III. 9.Темıрбетон қаңқалы бıрқабатты өндıрıстıк ғим/дың ұстын конструкциялары

Дуйсенбеков Б.К. - III. 10.Темірбетон кранастындағы арқалықтар

Дуйсенбеков Б.К. - III. 11.Темірбетон іргетастарды есептеу және конструкцnялау

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - I. 1.КІРІСПЕ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - I. 2.ЖЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - I. 3.МИНЕРАЛДАР

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - I. 4.ТАУ ЖЫНЫСТАРЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - I. 5.ЖЕР СІЛКІНІСІ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - I. 6.ТЕҢІЗ СУЛАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - I. 7.ГИДРОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - I. 8.ҚҰРЫЛЫСТА ИНЖЕНЕРЛІК-ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ІЗДЕНУЛЕР

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - I. 9.ГРУНТТАРДЫҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - I. 10.ГРУНТТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - II. 1.ҮЙМЕРЕТТЕР МЕН ҒИМАРАТТАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - II. 2.ҮЙМЕРЕТТЕР МЕН ҒИМАРАТТАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - II. 3.ӨНЕРКӘСІПТІК ҒИМАРАТТАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - II. 4.ҒИМАРАТТАР МЕН ИМАРАТТАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖОБАЛАУ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - II. 5.ҒИМАРАТТАРДЫҢ ЖАҢҒЫРТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖОБАЛАУ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - II. 6.ІСТЕП ТҰРҒАН КӘСІПОРЫНДАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚҰРЫЛЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - II. 7.НЕГІЗДЕР МЕН ІРГЕТАСТАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - II. 8.ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖИНАҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - II. 9.ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН КҮШЕЙТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - II. 10.ТЕМІРБЕТОН ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ КҮШЕЙТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - III. 1.ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - III. 2.ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - III. 3.ҚҰРЫЛЫС-ЖӨНДЕУ ӨНДІРІСІ КЕЗІНДЕГІ ЖЕР ЖҰМЫСТАРЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - III. 4.ТАС ҚАЛАУДАҒЫ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - III. 5.БЕТОНДЫҚ ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖӨНДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - III. 6.НЕГІЗДІ ЖӘНЕ ІРГЕТАСТЫ КҮШЕЙТУ МЕН ЖӨНДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - III. 7.ШАТЫР,ЖАБЫН ЖӘНЕ ҚАБАТАРАЛЫҚ ЖАБЫНДАРДЫ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - III. 8.ӘРЛЕУ ЖАБУЛАРЫНЫҢ МІНДЕТІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ,СЫЛАҚ ЖАБЫНДАРЫН ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - III. 9.ҒИМАРАТТАРДЫҢ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ КЕЗІНДЕГІ ДЕМОНТАЖДАУ, МОНТАЖДАУ ЖҰМ/Ң ТЕХ/СЫ

АРТЫҚБАЕВ Д.Ж. - III. 10.ҒИМАРАТТЫ ЖЫЛЖЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Дутбаев Ж.Т. - 1.Көлік техникасының сенімділігі

Дутбаев Ж.Т. - 2.Сенімділіктің негізгі ұғымдары. Техникалық жүйе (ТЖ) – зерттеу обьектісі

Дутбаев Ж.Т. - 3.Тозу түрлерінің жіктелуі, тозудың көрсеткіштері, заңдылықтары және сипаттамалары

Дутбаев Ж.Т. - 4.Көлік техникасындағы сенімділік. Сенімділік теориясындағы терминдер

Дутбаев Ж.Т. - 5.Сенімділіктің ықтималдылық теориясы. Көлік техникасындағы сенімділік

Дутбаев Ж.Т. - 6.Сенімділіктің қасиеттері және негізгі көрсеткіштері. Сенімділіктің қасиеті – тоқтаусыздық

Дутбаев Ж.Т. - 7.Сенімділіктің қасиеті–ұзақмерзімділік. Ұзақмерзімділіктің көрсеткіштері және сипаттамалары

Дутбаев Ж.Т. - 8.Сенімділіктің қасиеті – сақталымы. Сақталымның көрсеткіштері, сипаттамалары, оны қамтамасыз ететін әдістері

Дутбаев Ж.Т. - 9.КТ – ның сенімділігін жүйелік талдау

Дутбаев Ж.Т. - 10.Көліктік техникасының істен шығуын жіктеу

Дутбаев Ж.Т. - 11.Қалыпқа келтірілмейтін обьектілердің жұмыс қабілеттілігі

Дутбаев Ж.Т. - 12.Қалыпқа келтірілетін обьектілердің жұмыс қабілеттілігі

Дутбаев Ж.Т. - 13.Сенімділіктің кешенді көрсеткіштері

Дутбаев Ж.Т. - 14.Сенімділікті басқару

Дутбаев Ж.Т. - 15.Көлік техникасын пайдалану кезеңінде сенімділігін басқару (қамтамасыз ету) әдістері

Альжанов Е.А. - Технологии производства овощей в закрытом грунте

Дауренбеков Х.Т. - Құс шаруашылығының маңызы

Егемкулов Н.А. - Сүрлем дайындау технологиясы

Кушербаева С.Ш. - Ауылшаруашылық өсімдіктерін зиянды организмдерден қорғауға керекті химиялық препараттар

Суримбаева К. - Өсімдіктердің құрғақшылыққа төзімділігін бағалау

Юсупов Ш. - Мақта егістігінде топырақы өңдеу

Есеналиев А.Е. - 1.Экология құқығының түсінігі, пәні мен жүйесі

Есеналиев А.Е. - 2.ҚР Экологиялық құқығының тарихы және қайнар көздері

Есеналиев А.Е. - 3.Табиғат объектілеріне меншік құқығы

Есеналиев А.Е. - 4.Табиғатты пайдалану құқығы

Есеналиев А.Е. - 5.Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары

Алимбеков С.С. - Зат және қуат алмасуының физиологиясы

Алимбекова Н.А. - Шалғындық өсімдіктердің өсу процесі

Сейтказенова К.К. - Общая характеристика процесса термической обработки стали. Технология термической обработки

Батыр Э.Е. - Агрометеорология туралы түсінік

Батыр Э.Е. - Ғылыми зерттеулер және ғылым туралы жалпы мәлімдеме

Батыр Э.Е. - Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Прокариоттар әлемі

Батыр Э.Е. - Прокариоттар морфологиясы құрылысы мен көбеюі

Арапов Б Р Материалдар кедергісі және оның негізгі міндеттері

Nazarbekova S.P. - Chemical compounds classification

Назарбекова С.П. - Номенклатура комплексных соединений

Назарбекова С.П. - Классификация комплексных соединений

Исмаилов Б.А. - 1.Төтенше жағдайлар және Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысы

Исмаилов Б.А. - 2.Төтенше жағдайлар және Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысы

Исмаилов Б.А. - 3.Қазақстан Республикасындағы азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері, құру және жұмыс істеу принцптері

Исмаилов Б.А. - 4.Қауіпті және зиянды факторларды жіктеу

Исмаилов Б.А. - 5.Радиациялық және химиялық қауіптілік

Исмаилов Б.А. - 6.Химиялық қауіпті обьектілерді және химиялық төтенше жағдайларды жіктеу

Исмаилов Б.А. - 7.Техносфераның және техносфералық қауіпсіздіктің қазіргі күйі

Исмаилов Б.А. - 8.Адамды және мекендеу ортасынан табиғи және техногенді текті зиянды және қауіпті факторлардан қорғау

Исмаилов Б.А. - 9.Әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайларды жіктеу

Исмаилов Б.А. - 10.Төтенше жағдайларда экономика обьектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығы

Исмаилов Х.Б.-1-Основные понятия теории баз данных

Исмаилов Х.Б.-2-Системы управления базами данных

Исмаилов Х.Б.-3-Концептуальное проектирование и ее элементы

Исмаилов Х.Б.-4-Модели данных

Исмаилов Х.Б.-5-Реляционная модель данных

Исмаилов Х.Б.-6-Реляционная алгебра

Исмаилов Х.Б.-7-Основы языка SQL

Исмаилов Х.Б.-8-Осператоры языка определения данных DDL

Исмаилов Х.Б.-9-Тенденции развития теории баз данных

Исмаилов Х.Б.-10-Пример проектирования базы данных

Надиров К.С. - Эксплуатация нефтяных скважин

Надиров К.С. - Обезвоживание и обессоливание нефти на промыслах

Адиходжаева К.Б. - Биофармация

Адиходжаева К.Б. - Введение в технологию промышленного производства лекарств

Адиходжаева К.Б. - Методы подбора индикаторов в химическом анализе. Индикаторные ошибки

Адиходжаева К.Б. - Фармацевтическое производство

Тулекбаева А.К. - Сущность, цели, принципы и задачи аудита

Ешанкулов Ә.А. - Стандарттау саласындағы нормативтік құжаттар және салааралық стандарттардың жүйелері

Тоқтабек А.Ә. - Халықаралық стандарттар мен нормативтік құжаттарды қолдануды қарастыру тәртібі

Тургенбаев Д.Н. - 1.Кіріспе. Телекоммуникация жүйелерінің классификациясы

Тургенбаев Д.Н. - 2.Дербес радиошақыру жүйелері. Транкингті байланыс желілері

Тургенбаев Д.Н. - 3.Жерсеріктік байланыс

Тургенбаев Д.Н. - 4.Ұялы байланыс жүйелері

Тургенбаев Д.Н. - 5.Ұялы байланыс жүйелерінің эволюциясы

Тургенбаев Д.Н. - 6.Аналогты ұялы байланыс жүйелері

Тургенбаев Д.Н. - 7.AMPS стандартындағы қозғалмалы байланыстың ұялы жүйесі

Тургенбаев Д.Н. - 8.GSM стандартының ұялы байланыс жүйесі

Тургенбаев Д.Н. - 9.D-AMPS стандартындағы қозғалмалы байланыстың ұялы жүйесі

Тургенбаев Д.Н. - 10.Арналарды кодпен бөлетін ұялы байланыстың цифрлық жүйелері

Тургенбаев Д.Н. - 11.Мобильді байланыстың микроұяшықты жүйелері

Тургенбаев Д.Н. - 12.Кең жолақты сымсыз ену жүйелері

Тургенбаев Д.Н. - 13.MMDS және MVDS мултимедиялық ақпаратты сымсыз жоғары жылдамдықты тарату технологиялары

Тургенбаев Д.Н. - 14.Биллингті жүйелер

Тургенбаев Д.Н. - 15.Талшықты-оптикалық тарату жүйелері

Тургенбаев Д.Н. - 16.SDH технологиясы. Синхронды цифрлық ирархия

Тургенбаев Д.Н. - 17.Ethernet технологиясы. Технологияға шолу

Тургенбаев Д.Н. - 18.Талшықты-оптикалық таратудың құрылымдық схемалары

Тургенбаев Д.Н. - 19.Талшықты-оптикалық тарату жүйелеррінің активті және пассивті құрамдастары

Тургенбаев Д.Н. - 20.FTTX жоғары жылдамдықты желілерді ұйымдастыру технологиясы

Тургенбаев Д.Н. - 21.Пассивті оптикалық желілер технологиясы

Тургенбаев Д.Н. - 22.Талшықты-оптикалық тарату негізінде кабельдік теледидар жүйесі

Тургенбаев Д.Н. - 23.Оптикалық солитондар түсінігі

Тургенбаев Д.Н. - 24.Оптикалық талшықты солитонды тарату жүйесі

Тургенбаев Д.Н. - 25.Талшықты-оптикалық тарату жүйелерімен мультимедиялық ақпаратты тарату

Тургенбаев Д.Н. - 26.Талшықты-оптикалық тарату жүйелерімен сигналдарды қабылдау және тарату цифрлық құрылғылары

Тургенбаев Д.Н. - 27.Оптикалық мультисервистік желілер

Тургенбаев Д.Н. - 28.DWDM технологиясы негізінде талшықты-оптикалық тарату жүйелері

Тургенбаев Д.Н. - 29.Талшықты-оптикалық тарату негізінде бейнебақылау жүйесі

Тургенбаев Д.Н. - 30.Мобильді және оптика талшықты байланыстардың даму беталыстары

Тургенбаев Д.Н. - 31.ВВЕДЕНИЕ

Тургенбаев Д.Н. - 32.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Тургенбаев Д.Н. - 33.КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКАЗОВ

Тургенбаев Д.Н. - 34.КЛАССИФИКАЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВИДЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

Тургенбаев Д.Н. - 35.ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Тургенбаев Д.Н. - 36.ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ ВО ВРЕМЕНИ И ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Тургенбаев Д.Н. - 37.ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Тургенбаев Д.Н. - 38.ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ НЕРЕЗЕРВИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Тургенбаев Д.Н. - 39.ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ПРИ ОБЩЕМ РЕЗЕРВИРОВАНИИ

Тургенбаев Д.Н. - 40.ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ РЕЗЕРВИРОВАНИИ

Тургенбаев Д.Н. - 41.МЕТОДЫ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Тургенбаев Д.Н. - 42.РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Тургенбаев Д.Н. - 43.НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тургенбаев Д.Н. - 44.НАДЕЖНОСТЬ ОПЕРАТОРА И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ

Тургенбаев Д.Н. - 45.ПРИМЕРЫ ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Исмаилов Б.Р. - Математическое моделирование химико-технологических процессов

Жумабаева Р.О. - Астықты қоймаға қабылдауда жүргізілетін дайындық

Исмаилов Х.Б. - 1.Логистика және оның негіздері

Исмаилов Х.Б. - 2.Логистикалық жүйенің элементтері

Исмаилов Х.Б. - 3.Транспорттық логистика

Исмаилов Х.Б. - 4.Ақпараттық логистика негіздері

Исмаилов Х.Б. - 5.Материалдық ағындардың логистикалық таралуының математикалық моделі

Исмаилов Х.Б. - 6.Логистикалық есептерді модельдеу негіздері

Исмаилов Х.Б. - 7.Имитациялық модельдеуді қолдану салалары

Исмаилов Х.Б. - 8.ANYLOGIC ортасында модельдеу негіздері

Исмаилов Х.Б. - 9.Тауарларды тасымалдау транспорттық логистикасын имитациялық модельдеу

Исмаилов Х.Б. - 10.Имитациялық модельдің логикасын құру

Zhatkanbayev Y. - Classes of inorganic substances

Zhatkanbayev Y. - Types of chemical reactions

Абишева Г.С. - Дәнді-бұршақ дақылдары

Асылбеков Б.Ж. - Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық негіздері

Асылбекова Д.Д. - 1.Полимерлер туралы негізгі ұғымдар

Асылбекова Д.Д. - 2.Полимерлер туралы негізгі ұғымдар

Бектуреева Г.У. - 1.ҚР апатты жағдайлардағы медицина қызметінің негізгі міндеттері мен жұмыс тәртібі

Бектуреева Г.У. - 2.Жарақаттар туралы түсінік, оны топтарға бөлу. Жарақаттың асқынып кету түрлері

Бектуреева Г.У. - 3 Қан кету (қансырау) жөніндегі түсінік. Қан кету жағдайындағы алғашқы медициналық көмек

Бектуреева Г.У. - 4 Таңғыштың түрлері және залалсызданған таңғыштарды дененің әртүрлі бөліктері жарақат алғанда таңудың ережелері, бас, аяқ-қол

Бектуреева Г.У. - 5 Таңғыштар түрі және залалсызданған таңғыштарды дене бөлігінің әртүрлі жерлері жарақаттанғанда салу тәртібі

Бектуреева Г.У. - 6 Бас және бет сүйектері, омыртқа сынған уақыттағы, табельдік және қолда бар жабдықтармен сүйекті жинақтаудағы алғашқы медициналық көмек көрсету ережелері

Бектуреева Г.У. - 7 Жүректің тоқтап қалуы, тыныс алудың тоқтап қалу белгілері. Жасанды түрде тыныс алдырудың және жүрекке тікелей емес уқалау жасаудың тәртібі

Бектуреева Г.У. - 8 Күйік туралы түсінік, оның сипаты, күйіктен естен тану жағдайын түсіндіру. Оқиға болған орында, күйік кезінде, алғашқы медициналық көмек беру тәртібі

Бектуреева Г.У. - 9 Радиациялық зақымданудың түрлері, радиациялық зақымданудың алдын-алу. Дербес дәріхананың құрылымы және міндеті (АИ-2)

Бектуреева Г.У. - 10 Ағзаның уландырғыш және күшті әсер ететін улы заттармен зақымдануы

Бектуреева Г.У. - 11 Жұқпалы аурулар туралы түсінік және олардың алдын-алу шаралары. Уақытша тиым салу және обсервация

Бектуреева Г.У. - 12 Дезинфекция, дезинсекция және дератизацияны жүргізу түрлері және әдістері олардың міндеттері

Бектуреева Г.У. - 13 Зақымданған және ауру адамдарды, оларды емдеу кезінде қандай күтім жасалады, олардың жалпы күтімінің негіздерін білу

Бектуреева Г.У. - 14 Медициналық емдеу мекемелеріндегі әртүрлі рәсімдерді орындау. Компрестерді, қышаларды, банкі қоюдың, клизма жасаудың ережелері

Бектуреева Г.У. - 15 Жараланған және ауру адамдарды тасымалдау тәсілі және негізгі қолданылатын заттар. Зақымданған адамдарды көлікке салу және одан түсіру ережелері

Жақаш Ә.З. - 1 AutoCAD жүйесінде қарапайымдарды сызу реті

Жақаш Ә.З. - 2 AutoCAD жүйесінде мәтін, титул толтыру, шеңбер және доға сызу

Баймаханов К. - Аграрлық ғылым нәтижелері - өндіріске енгізу

Баймаханов К. - Көшет отырғызатын және өсімдіктерді күту машиналары

Джумагулова К.С. - ҚР мемлекеттік энергияны үнемдеу бағдарламасы және оны іске асыру шаралары

Джумагулова К.С. - Отын энергетикалық кешендегі энергия үнемдеу, органикалық отын ресурстары

Джумагулова К.С. - Өнеркәсіп салаларында энергия үнемдеу, негізгі бағыттары мен тиімді шаралары

Джумагулова К.С. - Энергияны үнемдеу және жаңғыртылған энергия көздері туралы жалпы түсінік

Егемкулов Н.А. - Қазақтың Ұлттық сүт өнімдері

Карымбаева М.П. - Ауыр түсті металдарға жалпы сипаттама

Керимбекова З.М. 1 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі пәніне кіріспе

Керимбекова З.М. 2 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі аймағындағы заңнама актілері

Керимбекова З.М. 3 - Адамның және мекендеу ортасының табиғи және техногенді зиянды және қауіпті факторлары

Керимбекова З.М. 4 - Төтенше жағдайлардың жіктелуі. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар

Керимбекова З.М. 5 - Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар

Керимбекова З.М. 6 - Экологиялық сипаттағы төтенше жағдайлар

Керимбекова З.М. 7 - Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар

Керимбекова З.М. 8 - Радиациялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар

Керимбекова З.М. 9 - Химиялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар

Керимбекова З.М. 10 - Биологиялық (биологиялық-әлеуметті) төтенше жағдай. Биологиялық қару, эпидемия, жұқпалы аурулар

Керимбекова З.М. 11 - Өрт, өрттің орын алу себептері

Керимбекова З.М. 12 - Қоныстандыру және көшіру. Төтенше жағдайларда паналау ғимараттары

Керимбекова З.М. 13 - Жеке қорғаныс құралдары. Төтенше жағдайлардағы психологиялық құбылыстардың көрініс беруі

Керимбекова З.М. 14 - Төтенше жағдай кезінде жүргізілетін құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстар

Керимбекова З.М. 15 - Төтенше жағдайларда жарақаттанған немесе зақымданған зардап шегушілерге дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету

МАЙЛАР ЖӘНЕ ӨСІМДІК МАЙЛАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ТАМАҚ ӨНДІРІСІНІҢ ЖАЛПЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІНІҢ ТАУАРЛАРЫН ТАНУ

Байбатырова Б.У. - Алматы , Алакөл мемлекеттік қорықтарының экожүйесі

Байбатырова Б.У. - Жоңғар Алатауы, Бұйратау ұлттық мемлекеттік саябақтарына, экожүйесіне сипаттама

Байбатырова Б.У. - Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы. Іле-Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы

Байбатырова Б.У. - Қорғалжын мемлекеттік қорығы. Барсакелмес мемлекеттік қорығы

Байбатырова Б.У. - Марқакөл мемлекеттік қорығы. Батыс Алтай мемлекеттік қорығы

Байбатырова Б.У. - Мемлекеттік зоологиялық және ботаникалық бақтар

Байбатырова Б.У. - Мемлекеттік табиғи ескерткіштері

Байбатырова Б.У. - Мемлекеттік табиғи резерваттарға сипаттама

Байбатырова Б.У. - Мемлекеттік дендрологиялық бақтар

Байбатырова Б.У. - Мемлекеттік қорғалатын табиғи аумақтар-ормандар

Байбатырова Б.У. - Мемлекеттік қорғалатын табиғи сулы батпақты алқаптар. Мемлекеттік қорғалатын табиғи аумақтар ормандар

Байбатырова Б.У. - Мемлекеттік табиғи қорықтар

Байбатырова Б.У. - Мемлекеттік табиғи ұлттық саябақтар

Байбатырова Б.У. - Наурызым мемлекеттік қорығы.Үстүрт мемлекеттік қорығы

Байбатырова Б.У. - Сайрам – Өгем ұлттық мемлекеттік саябағы. Алтынемел ұлттық мемлекеттік саябағы

Дайрабаева А.Ж. - 1 Топырақ жағдайы, антропогендік өзгерістер мониторингі

Дайрабаева А.Ж. - 2 Топырақ жағдайы, антропогендік өзгерістер мониторингі

Дайрабаева А.Ж. - Атмосфералық ауа мониторингі

Дайрабаева А.Ж. - Атмосфералық жауын сынамаларын алу

Дайрабаева А.Ж. - Биологиялық мониторинг

Дайрабаева А.Ж. - Қоршаған орта сапасының нормативтері

Дайрабаева А.Ж. - Жер сулары жағдайының мониторингі

Дайрабаева А.Ж. - Жер үсті суларының сапасын бақылау бекеттері жүйесін қалыптастыру

Дайрабаева А.Ж. - Картографиялық мониторинг

Дайрабаева А.Ж. - Мониторингтік бақылау жүргізу қағидалары

Дайрабаева А.Ж. - Табиғи орта жағдайы туралы алғашқы ақпараттарды алудың жерүсті және қашықтық әдістері

Дайрабаева А.Ж. - Тірі ағзалар қоршаған орта сапасының индикаторы ретінде

Дайрабаева А.Ж. - Экологиялық мониторинг пәні, мақсаты және міндеттері

Дайрабаева А.Ж. - Экологиялық мониторинг теориясының жасақталуы

Дайрабаева А.Ж. - Экологиялық мониторингтің жіктелуі

ДУТБАЕВ Ж Т 1 АВТОКӨЛІКТІҢ ПАЙДАЛАНЫЛУ ҚАСИЕТТЕРІ

ДУТБАЕВ Ж Т 2 АВТОКӨЛІКТІҢ ЖЕТЕКШІ ДОҢҒАЛАҚТАРЫНА БЕРІЛЕТІН ҚУАТ ЖӘНЕ МОМЕНТ

ДУТБАЕВ Ж Т 3 АВТОКӨЛІКТІҢ ТАРТУ КҮШІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР

ДУТБАЕВ Ж Т 4 АВТОКӨЛІКТІҢ ҚОЗҒАЛЫСЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН КҮШТЕР

ДУТБАЕВ Ж Т 5 АВТОКӨЛІКТІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАРЫ

ДУТБАЕВ Ж Т 6 АВТОКӨЛІКТІҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫН СИПАТТАЙТЫН ФАКТОРЛАР

ДУТБАЕВ Ж Т 7 АВТОКӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУҒА ЖАНАР ЖАҒАР МАЙ ҮНЕМДІЛІГІ

ДУТБАЕВ Ж Т 8 АВТОКӨЛІКТІҢ ТЕЖЕЛУ ҚАСИЕТІ

ДУТБАЕВ Ж Т 9 АВТОКӨЛІКТІҢ БАСҚАРЫМДЫЛЫҒЫ

ДУТБАЕВ Ж Т 10 АВТОКӨЛІКТІҢ БҰРЫЛУ ПАРАМЕТРЛАРЫ

ДУТБАЕВ Ж Т 11 АВТОКӨЛІКТІҢ МАНЕВРЛІГІ ОРАҒЫТУЫ

ДУТБАЕВ Ж Т 12 АВТОКӨЛІКТІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

ДУТБАЕВ Ж Т 13 АВТОКӨЛІКТІҢ ӨТКІШТІГІ

ДУТБАЕВ Ж Т 14 АВТОКӨЛІКТІҢ ЖҮРІС ЖАЙЛЫЛЫҒЫ

ДУТБАЕВ Ж Т 15 АВТОКӨЛІКТІҢ ТЕРБЕЛІСІ

КЕРИМБЕКОВА З М 1 ТІРШІЛІК ӘРЕКЕТІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ПӘНІНЕ КІРІСПЕ

КЕРИМБЕКОВА З М 2 ТІРШІЛІК ӘРЕКЕТІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ АЙМАҒЫНДАҒЫ ЗАҢНАМА АКТІЛЕРІ

КЕРИМБЕКОВА З М 3 АДАМНЫҢ ЖӘНЕ МЕКЕНДЕУ ОРТАСЫНЫҢ ТАБИҒИ ЖӘНЕ ТЕХНОГЕНДІ ЗИЯНДЫ ЖӘНЕ ҚАУІПТІ ФАКТ

КЕРИМБЕКОВА З М 4 ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ ТАБИҒИ СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

КЕРИМБЕКОВА З М 5 ТЕХНОГЕНДІК СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

КЕРИМБЕКОВА З М 6 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

КЕРИМБЕКОВА З М 7 ӘЛЕУМЕТТІК СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

КЕРИМБЕКОВА З М 8 РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПТІ НЫСАНДАРДАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

КЕРИМБЕКОВА З М 9 ХИМИЯЛЫҚ ҚАУІПТІ НЫСАНДАРДАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

КЕРИМБЕКОВА З М 10 БИОЛОГИЯЛЫҚ БИОЛОГИЯЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАРУ, ЭПИДЕМИЯ,

Бесбаев Г.А. Ақпараттық жүйені жобалау технологиясының негізгі түсініктері. Ақпараттық жүйенің бағдарламалық қамтамасының өмірлік циклі

Бесбаев Г.А. Ақпараттық жүйені канондық басқару

Бесбаев Г.А. Ақпараттық жүйені үлгілік жобалау

Бесбаев Г.А. Ақпараттық жүйені енгізудің функционалдық аймағын талдау және модельдеу

Бесбаев Г.А. Ақпараттық жүйеге қойылатын функционалдық талаптарды нақтылау

Бесбаев Г.А. Пәндік саланың үлгілері

Бесбаев Г.А. Құрылымдық модельде уәдіснамасы

Бесбаев Г.А. BPwin құрал-жабдықтар ортасы

Бесбаев Г.А. BPwin құралдарының көмегімен бизнес-процестерді модельдеу

Бесбаев Г.А. Ақпараттық жүйені ақпараттық қамтамасыздандыру

ҚАМБАРОВ М Ә 1 ҮЙЛЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІКТЕР

ҚАМБАРОВ М Ә 2 ӨНДІРІСТІК ҮЙЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ТҮРЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ

ҚАМБАРОВ М Ә 3 ӨНДІРІСТІК ҮЙЛЕРДІҢ КӨЛЕМДІК ЖОСПАРЛЫҚ ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕРІНІҢЖАЛПЫ ПРИ

ҚАМБАРОВ М Ә 4 ӨНДІРІСТІК ҮЙЛЕРДІҢ КӨЛЕМДІК ЖОСПАРЛЫҚ ШЕШІМДЕРІ

ҚАМБАРОВ М Ә 5 ЦЕХІШІЛІК КӨТЕРІП ТАСЫМАЛДАУ ЖАБДЫҚТАРЫ

ҚАМБАРОВ М Ә 6 ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА ЖАНАСА ОРНАЛАСАТЫН КӨТЕРІП ТАСЫМАЛДАУ ЖАБДЫҚТАРЫ, ОЛАРДЫ

ҚАМБАРОВ М Ә 7 ӨНДІРІСТІК СӨРЕЛЕР ЖӘНЕ АШЫҚ АЛАҢДАР

ҚАМБАРОВ М Ә 8 ҮЙЛЕРДІҢ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІН БӨЛУ ӨСТЕРІНЕ БАЙЛАУ

ҚАМБАРОВ М Ә 9 КӨМЕКШІ ҮЙЛЕР ЖӘНЕ БӨЛМЕЛЕР

ҚАМБАРОВ М Ә 10 НЕГІЗДЕР ЖӘНЕ ІРГЕТАСТАР

ҚАМБАРОВ М Ә 11 БІР ҚАБАТТЫ ЖӘНЕ КӨП ҚАБАТТЫ ӨНДІРІСТІК ҮЙЛЕР ҰСТЫНДАРЫ

ҚАМБАРОВ М Ә 12 ӨНДІРІСТІК ҮЙЛЕР ЖАБЫНДАРЫ

ҚАМБАРОВ М Ә 13 ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ЖӘНЕ ДЕФОРМАЦИЯЛЫҚ ТІГІСТЕР

ҚАМБАРОВ М Ә 15 ӨНДІРІСТІК ҮЙЛЕР ҚОРШАУ ЭЛЕМЕННТЕРІ

ҚАМБАРОВ М Ә 14 ӨНДІРІСТІК ҮЙЛЕР ҚАБЫРҒАЛАРЫ

САПАРБЕКОВА А А БИОГАЗ УТИЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ

САПАРБЕКОВА А А БИОТОПЛИВО

САПАРБЕКОВА А А БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОД

САПАРБЕКОВА А А БИОФИЛЬТР И БИОФИЛЬТРАЦИЯ

САПАРБЕКОВА А А ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЧНЫХ ВОД И МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

САПАРБЕКОВА А А ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ И ИХ ПЕРЕРАБОТКА

САПАРБЕКОВА А А ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

САПАРБЕКОВА А А ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА

САПАРБЕКОВА А А КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

САПАРБЕКОВА А А КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПИВОВАРЕННЫХ ЗАВОДОВ

САПАРБЕКОВА А А ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

САПАРБЕКОВА А А ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

САПАРБЕКОВА А А ПРОЦЕСС БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ АКТИВНЫЙ ИЛ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

САПАРБЕКОВА А А РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

САПАРБЕКОВА А А СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ

Сапарбекова А.А. - Биодеструкция углеводородов нефти загрязненных почв

Сапарбекова А.А. - Биоремедиация. Основные понятия и определения

Сапарбекова А.А. - Пестициды, микробиологическая их деструкция

Сапарбекова А.А. - Рекультивация почв, загрязненных нефтью

Сапарбекова А.А. - Фиторемедиация почв, загрязненных тяжелыми металлами

МЫРЗАЛИЕВ Д С 1 1 МЕХАНИКАЛЫҚ БЕРІЛІСТЕР ТІСТІ БЕРІЛІСТЕР

МЫРЗАЛИЕВ Д С 1 2 БҰРАМДЫҚТЫ БЕРІЛІСТЕР

МЫРЗАЛИЕВ Д С 1 3 ФРИКЦИЯЛЫҚ БЕРІЛІСТЕР БІЛІКТЕР МЕН ӨСТЕР

МЫРЗАЛИЕВ Д С 1 4 БЕЛДІКТІ БЕРІЛІСТЕР

МЫРЗАЛИЕВ Д С 1 5 НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР МАШИНА ҚҰРАСТЫРУДЫҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ ТЕХНИКАЛЫҚ ЭСТЕТИКА

МЫРЗАЛИЕВ Д С 1 6 ШЫНЖЫРЛЫ БЕРІЛІСТЕР

МЫРЗАЛИЕВ Д С 1 7 ҚОСЫЛЫСТАР БҰРАНДАЛЫ, КІЛТЕКТІ ЖӘНЕ ОЙМАКІЛТЕКТІ ҚОСЫЛЫСТАР

МЫРЗАЛИЕВ Д С 1 8 АЖЫРАМАЙТЫН ҚОСЫЛЫСТАР

МЫРЗАЛИЕВ Д С 1 9 МОЙЫНТІРЕКТЕР

МЫРЗАЛИЕВ Д С 1 10 МУФТАЛАР

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 1 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 2 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 3 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК СВАРКОЙ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 4 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 5 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗАНИЯ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 6 РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 7 МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 8 ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 9 ФРЕЗЕРОВАНИЕ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 10 ПРОТЯГИВАНИЕ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 11 ОБРАБОТКА РЕЗЬБОВЫХ И ЗУБЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 2 12 ОБРАБОТКА ПЛОСКОСТЕЙ, ПАЗОВ ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Мырзалиев Д С 3 1 Введение Основные элементы структурной схемы Кинематические пары и их классиф

МЫРЗАЛИЕВ Д С 3 2 КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 3 3 СИНТЕЗ ЗУБЧАТЫХ МЕХАНИЗМОВ ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА ЗАЦЕПЛЕНИЯ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 3 4 СИНТЕЗ КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ВИДЫ КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭТАПЫ КУЛАЧКОВЫХ МЕХА

Мырзалиев Д С 3 5 Синтез механизмов и ее методы Синтез рычажных механизмов

МЫРЗАЛИЕВ Д С 3 6 ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЕ М

МЫРЗАЛИЕВ Д С 3 7 МАШИНЫ АВТОМАТЫ, МАНИПУЛЯТОРЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 3 8 ПРИНЦИП ОБРАЗОВАНИЯ РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ СТРУКТУРНЫЕ ГРУППЫ АССУРА И ИХ КЛАССИФ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 3 9 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ КИНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МЕХАНИЗМОВ ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА П

МЫРЗАЛИЕВ Д С 3 10 КИНЕМАТИКА МНОГОЗВЕННЫХ ЗУБЧАТЫХ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНЕТАРНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕ

МЫРЗАЛИЕВ Д С 3 11 ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ СИЛОВОГО АНАЛИЗА КЛАССИФИКАЦИЯ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В МЕХАНИЗМАХ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 1 1 АВТОКӨЛІК КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ, ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ КЕЛЕШЕГІ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 1 2 АКК ӨНДІРІСТІК ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАЛАРЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ФОРМАЛАРЫ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 1 3 АВТОКӨЛІК КӘСІПОРЫНДАРЫН ЖОБАЛАУ ТӘРТІБІ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 1 4 АВТОКӨЛІКТЕРДІҢ ТҚК ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ НОРМАТИВТЕРІН ТҮЗЕТУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 1 5 АКК ТҚК БОЙЫНША ЖЫЛДЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫН ЕСЕПТЕУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 2 6 АВТОМОБИЛЬДЕРГЕ ТҚК ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНУ ЖАҒДАЙЛАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 1 6 АКК ТҚК МЕН АЖ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖЫЛДЫҚ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 1 7 ТҚК ЖӘНЕ АЖ КӨЛЕМДЕРІН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША БӨЛУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 1 8 ТҚК БЕКЕТТЕРІ МЕН ЖЕЛІЛЕРІНІҢ САНЫН АНЫҚТАУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 1 9 КҚК, АЖ ЖӘНЕ КҮТУ БЕКЕТТЕРІН АНЫҚТАУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 1 10 АКК ӨНДІРІСТІК АУДАНДАРЫН ЕСЕПТЕУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 2 1 АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ КҮЙІ ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА ҚАБІЛЕТТІГІ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 2 2 АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ КҮЙІН АНЫҚТАУ ТӘСІЛДЕРІ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 2 3 ЖҰМЫСҚА ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 2 4 ЖҰМЫСҚА ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ ТАКТИКАСЫ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 2 5 АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ІСТЕН ШЫҒУЛАРЫ МЕН АҚАУЛЫҚТАРЫН ЖІКТЕУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 2 7 АВТОМОБИЛЬДЕРДІ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН КЕШЕНДІ БАҒАЛАУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 2 8 ТЕХНИКАЛЫҚ КҮЙДІҢ ӨЗГЕРУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 2 9 МЕХАНИКАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ АВТОМАТТАНДЫРУ ӨНДІРІСТІК ПРОЦЕСТЕРДІ ҚАРҚЫНДАТУ ӘДІСТЕРІ РЕ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 2 10 ТҚК ЖӘНЕ АЖ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТҮРЛЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 3 1 КӨЛІК ТЕЛЕМАТИКАСЫ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫНЫҢ ҚЫСҚАША ТАРИХЫ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 3 2 КӨЛІКТІК ТЕЛЕМАТИКА ЖҮЙЕЛЕРІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 3 3 КӨЛІКТІК ТЕЛЕМАТИКА АРХИТЕКТУРАСЫ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 3 4 КӨЛІКТІК ТЕЛЕМАТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ ІШКІ ЖҮЙЕЛЕРІ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 3 5 ҚАЛАЛАРДА КӨЛІКТІ БАСҚАРУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 3 6 АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНДАҒЫ ЖӘНЕ АВТОМАГИСТРАЛЬДАРДАҒЫ ҚОЗҒАЛЫСТЫ БАСҚАРУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 3 7 ТЕЛЕМАТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРМЕН ЖОЛАУШЫЛАР АҒЫНЫН ЗЕРТТЕУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 3 8 ҚАЛАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТІҢ БАСЫМ ҚОЗҒАЛЫСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 3 9 ҚАЛАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТЕГІ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ДИСПЕТЧЕРЛІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 3 10 КӨЛІК САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЭЛЕКТРОНДЫ СӘЙКЕСТЕНДІРУ ҚҰРАЛДАРЫ

КАЗЕНОВА А О 1 1 АСТЫҚ ДАҚЫЛДАРЫ

КАЗЕНОВА А О 1 2 АҒАШ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ, ОЛАРДЫ ҚОЙМАДА САҚТАУ

КАЗЕНОВА А О 1 3 ЫДЫС ТҮРЛЕРІ

КАЗЕНОВА А О 1 4 ЖҮКТЕРДІ ТАҢБАЛАУ

КАЗЕНОВА А О 1 5 ТЕЗ БҰЗЫЛАТЫН ЖҮКТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ

КАЗЕНОВА А О 1 7 ЖҮК СТАНЦИЯЛАР МЕН ТЕРМИНАЛДАР

КАЗЕНОВА А О 1 8 ҚАУІПТІ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУ

КАЗЕНОВА А О 1 10 АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ

КАЗЕНОВА А О 2 2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӨЛІК ЭКСПЕДИЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯЛАР КР КӨЛІК ЭКСПЕДИЦИЯ

КАЗЕНОВА А О 2 3 МАРШРУТТЫҢ ТҮРЛЕРІ ТАСЫМАЛДАУДЫ МАРШРУТТАУ

КАЗЕНОВА А О 2 1 ЖҮК ТАСЫМАЛЫН ЖОСПАРЛАУ ЖҮК ТАСЫМАЛЫНЫҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ҚАТЫНАСЫНЫҢ ТҮРЛЕР

КАЗЕНОВА А О 2 4 ВАГОНДАР МЕН КОНТЕЙНЕРЛЕРГЕ ЖҮК ТИУДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ ТИЕУ ТҮСІРУ ЖҰМЫСТА

КАЗЕНОВА А О 2 5 ТЕМІРЖОЛ КӨЛІГІНДЕ ЖҮК ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

КАЗЕНОВА А О 1 9 ТЕЗ БҰЗЫЛАТЫН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУ ҮШІН ВАГОНДАР МЕН КОНТЕЙНЕРЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ШАР

КАЗЕНОВА А О 1 6 ЖҮК ВАГОНДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ

КАЗЕНОВА А О 2 9 ӘУЕДЕГІ ЖҮК ТАСЫМАЛЫ

КАЗЕНОВА А О 2 8 ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІНДЕ ЖҮРІСТІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ

КАЗЕНОВА А О 2 10 ЖҮКТЕРДІ САҚТАУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

КАЗЕНОВА А О 2 7 ЖҮК ТАСЫМАЛДАУ ҮШІН ЖЫЛЖЫМАЛЫ ҚҰРАМДЫ ТАҢДАУ

КАЗЕНОВА А О 2 6 ЖОЛАУШЫ АВТОКӨЛІГІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

КАЗЕНОВА А О 3 1 ТЕМІР ЖОЛ СТАНЦИЯЛАРЫ

ШОЙБЕКОВ Б Ж 2 6 АВТОМОБИЛЬДЕРГЕ ТҚК ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНУ ЖАҒДАЙЛАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ

КАЗЕНОВА А О 3 3 ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ

КАЗЕНОВА А О 3 2 ПОЙЫЗДАР ЖҮРІСІНДЕГІ СИГНАЛИЗАЦИЯ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ҚҰРАЛДАРЫ

КАЗЕНОВА А О 3 4 КОНТЕЙНЕР ПУНКТТЕРІ ЖӘНЕ КОНТЕЙНЕРЛЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

КАЗЕНОВА А О 3 6 ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ТӘСІЛДЕРІ

КАЗЕНОВА А О 3 10 ТЕМІР ЖОЛ СТАНЦИЯЛАР МЕН ТОРАБЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

КАЗЕНОВА А О 3 5 ПОЕЗДАРДЫҢ ЖҮРІС ГРАФИГІ

КАЗЕНОВА А О 3 8 КӨЛІК ЭКСПЕДИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ

КАЗЕНОВА А О 3 9 ТАСЫМАЛДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ

КАЗЕНОВА А О 3 7 ЖҮК ЖӘНЕ ЖОЛАУШЫ АҒЫНДАРЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

КАСЫМОВА М К КІРІСПЕ

КАСЫМОВА М К НАУБАЙХАНА ӨНДІРІСІНДЕГІ ТЕХНОХИМИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ

КАСЫМОВА М К 1 ТАМАҚ ӨНІМДЕРІ ЖҮЙЕСІ КӘСІПОРЫНДАРЫ ЖҰМЫСТАРЫНДА ТЕХНОХИМИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ РӨЛІ МЕН О

КАСЫМОВА М К 2 ЖАРМА ӨНДІРУДЕ ТЕХНОХИМИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ

КАСЫМОВА М К 3 МЕМЛЕКЕТТІК НАН ИНСПЕКЦИЯСЫ

КАСЫМОВА М К 4 КОНДИТЕР ӨНДІРІСІНДЕГІ ТЕХНОХИМИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ

Касымова М К 5 Кондитер өндірісіндегі ТХБ бөлімі

Касымова М К 6 Қант өндірісіндегі технохимиялық бақылау

Касымова М К 7 Крахмал сірне өндірісіндегі технохимиялық бақылау

Касымова М К 8 Алкагольсіз сусындар өндірісіндегі ТХБ Шарап өндірісіндегі ТХБ

Adilbek L.N. - Present Continuous

Aikhynbai K.T. - Determination of an operating system. Operation with files and directories

Alymova D.N. - Computation of metrics of productivity of computer system

Amirov M.M. - Database systems

Aydarova Aiganim - Past simple

Aytzhanova S.Y. - The present perfect tense

Baizhanova M.T. - Creation of a simple network configuration. IP addressing. Monitoring of a network. Analysis of traffic. Use of sniffers for the analysis of network packets

Bayumbetova G. M. - FUTURE CONTINIOUS TENCE

Belesova D.T. - Networks and Telecommunications

Bibulova D.A. - Internet technologies

Bimahanbetova N.B. - The Present Continuous Tense

Emkulova Z.A. - verb TO BE

Imangalieva D.B. - The department of English language for humanitarian specialties

Jusupbekova G.T. - Software. Operating systems

Kalibekova L.A. - PAST CONTINUOUS

Kalimbetova B.M. - Present Simple Tense

Kolbaev B.R. - Cloud technologies

Koshtaeva G.T. - Multimedia technologies

Kuanbai N.R. - Development of database structure, creation of tables and requests

Medetbekov M.M. - Smart technology

Medetbekova R.A. - Electronic Technologies. Electronic business. Electronic Learning, Electronic Government

Merekeeva A. Zh. - Present perfect prepositions For, Since, Ago

Mombekova E.B. - Hobby

Mombekova S.S. - Introduction of computer systems. Architecture of computer systems

Morozova V. Yu. - BE in the present simple

Myrzakhmet K.B. - Working with CMS WordPress and Jooma Web design with photoshop CSS and MySQL

Nazarova A.S. - Operation with services on the website of the electronic government

Nurymbetova A.A. - Past simple passive voice

Nyshanbaeva K.U. - Processing of numerical information, editing formulas and creation of charts in plate editors

Ormahanova G.S. - Healthy Way of Life (Second conditional)

Rakhymbek N.Zh. - Data analysis. Data management

Ramazan ERDEM - MEDICAL AND HYGIENE TEXTILES

Ramazan ERDEM - TECHNICAL TEXTILE YARNS

Sabyrkhanova L.Sh. - Operation with Smart-applications - Smart TV, Smart Hub, etc.

Sambetova R.A. - Installation and use of application programs in the professional sphere

Satybaldina M.A. - Greation of video files with use of programs. Hyper cam, Adobe premiere pro, windows movie maker, ETC

Seitkhanova A.B. - Use of hardware and software for key generation. Application of the EDS and encoding in case of message exchange by E-mail

Shaimerdenova G.S. - Development of structure and the maintenance of a lesson in the environment of remote learning. Moodle, eDX, etc

Shaimerdenova G.S. - Prospects of development of ICT

Shakieva A.M. - The Present Perfect Tense

Spabekova G.M. - Information technologies in the professional sphere. Industrial ICT

Sultanova M.Y. - The Present Perfect Tense

Tashmuratova D.R. - The future simple tense

Tastanbekova B.O. - Determination of requirements to development convenient in application the Web site

Turganbekova M.M. - Cybersafety

Utelbaeva A.K. - ICT role in key sectors of development of society. Standards in the field of ICT

Ykramova E.Z. - PARTICIPLE I

Zhailaubaev N.M. - Human-computer interaction

Zhuparbaeva G.B. - Design and creation of the presentations of lecture material, scientific reports, etc

Алшынбаев О.А. - Биосфера туралы ілім - тіршіліктің тұжырымды түйіні

Алшынбаев О.А. - Түрлердің пайда болуының негізгі жолдары мен себептері

Аубакирова Ф.Х. - 1 Системы водоснабжения населенных пунктов

Аубакирова Ф.Х. - 2 Системы внутреннего водопровода зданий

Аубакирова Ф.Х. - 3 Системы канализации зданий

Аубакирова Ф.Х. - 4 Отопление зданий и сооружений

Аубакирова Ф.Х. - 5 Естественная канальная вентиляция зданий

Батькаев И.И. - Вынужденная конвекция в трубах и каналах

Батькаев И.И. - Основные понятия

Джумагулова К.С. - ҚР мемлекеттік энергияны үнемдеу бағдарламасы және оны іске асыру шаралары

Джумагулова К.С. - Отын энергетикалық кешендегі энергия үнемдеу, органикалық отын ресурстары

Джумагулова К.С. - Өнеркәсіп салаларында энергия үнемдеу, негізгі бағыттары мен тиімді шаралары

Джумагулова К.С. - Энергияны үнемдеу және жаңғыртылған энергия көздері туралы жалпы түсінік

Дукенбаева Г.М. - Основные характеристики воздушного транспорта

Дукенбаева Г.М. - Особенности перевозок автомобильным транспортом. Взаимодействие преимущества недостатки

Дукенбаева Г.М. - Перевозка морским и речным транспортом. Виды транспорта для водных перевозок

Дукенбаева Г.М. - Преимущества и недостатки железнодорожных перевозок

Дукенбаева Г.М. - Трубопроводный транспорт. Область применения. Понятия и определения

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Жүк тарифтері

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Жүктерді тасымалдаудағы көліктік-экспедициялық қызметтегі маркетингтік жүйе

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Көліктік экспедициялық қызмет көрсету жүйелерінің сипаттамалары мен принциптері

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Көліктік-экспедициялық қызметтегі жүктерді тасымалдау құрылымы

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Көліктік-экспедициялық қызметтегі логистикалық өндірісті ұйымдастыру

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-КЭҚК жүйесіндегі тауар тасымалдау

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-КЭҚК жұмыстарының түрлері мен даму сатылары

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-КЭҚК сервисіндегі көлік мекемелерінің жұмысы

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-КЭҚК тасымалдау қызметтері

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Қазіргі нарықтағы көліктік экспедициялық қызметтер көрсету жүйелері

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Станциядағы көліктік-экспедициялық қызметті ұйымдастыру

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Станциядан жүктерді тасымалдаудың көліктік-экспедициялық қызметтегі коммерциялық, кедендік құқықтарын қамтамасыз ету

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Темір жол көлігі станцияларындағы жүктерді тасымалдаудағы диспетчерлік басқару орталығының жұмыс технологиясы

Дутбаев Жақсылық Тоқтасынұлы-Темір жол көлігі станциясында жүктерді тасымалдаудағы көліктік-экспедициялық қызметтің технологиясы

Зиябеков Б.Д. - Ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер, олардың даму сатылары

Зиябеков Б.Д. - Дербес электронды есептеуіш машинасы (ДЭЕМ), оның құрамы

Зиябеков Б.Д. - Жаңа заманғы сеттік технологиялар және коммуникациялар

Зиябеков Б.Д. - Жасанды интеллект дамуының тарихы

Зиябеков Б.Д. - Темір жол көлігінде интернетті қолдану

Калбаева А.Т. - Программы линейной структуры

Карымбаева М.П. - Ауыр түсті металдарға жалпы сипаттама

Қаратаев Ш.М. - Аяқтяң бұлшық еттері. Аяқтардың статикалық аппараты және оның жануарлар статикасы мен динамикасындағы рөлі

Қаратаев Ш.М. - Бас және тұлға бұлшық еттері. Бастың, алдыңғы аяқты тұлғаға бекітетін бұлшықеттер

Қаратаев Ш.М. - Бас қаңқасы. Бассүйектегі мұрынмаңы қойнаулар мен өзектердің ветеринарлық клиникадағы маңызы

Қаратаев Ш.М. - Дермотология. Тері түктері, олардың түрлері, бөліктері, құрылысы

Қаратаев Ш.М. - Қаңқаның (скелеттің) жалпы сипаттамасы. Оның құрылысы. Қаңқаның филогенезі мен онтогенезі

Қаратаев Ш.М. - Миология. Жануарлардың қозғалу және қозғалмау кезіндегі бұлшықеттердің бір-біріне өзара әсері

Қаратаев Ш.М. - Морфология пәні туралы түсінік

Қаратаев Ш.М. - Синдесмология (артрология) - қаңқа сүйектерінің байланысы. Сүйектер байланысының фило және онтогенезі

Қаратаев Ш.М. - Спермотогенездің құрылысы. Овогенез. Эмбриондық дамудың негізгі кезеңдері

Қаратаев Ш.М. - Терінің құрылысы. Тері және тері туындыларының жануарлар түрі мен жасына байланысты ерекшеліктері

Қаратаев Ш.М. - Тірек-трофикалық ұлпалардың жалпы сипаттамасы. Тірек-қимыл аппараты

Қаратаев Ш.М. - Торшаның құрылысы. Ядро, храмосома, цитоплазма, протоплазма, оргоноид, органелла

Қаратаев Ш.М. - Тұлға қаңқасы. Толық сүйектік сегмент, оның құрылымдары

Қаратаев Ш.М. - Ұлпаның жалпы заңдылықтары онто-филлогенезі. Экзокринді бездер, олардың бөлімдері, сипаттамасы

Қаратаев Ш.М. - Шеткі қаңқа (аяқтар қаңқасы). Аяқтардың дамуы

Қасымбекова Қ.Т. - Биіктік өлшеулер

Қасымбекова Қ.Т. - Геодезия туралы жалпы мәліметтер

Қасымбекова Қ.Т. - Геодезиялық түсірістер

Қасымбекова Қ.Т. - Инженерлік құрылыста геодезиялық бөлу жұмыстары

Қасымбекова Қ.Т. - Сызықтарды бағдарлау

Нур Изура Удзир - Information Security Management

Нур Изура Удзир - Interdisciplinary Issues in Cybersecurity Research

Самбетова Р.А. - Дәріс 1 Компьютерлік жүйелерге кіріспе. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы

Самбетова Р.А. - Дәріс 2 Бағдарламалық қамтама. Операциялық жүйелер

Самбетова Р.А. - Дәріс 7 Бұлтты технология

Самбетова Р.А. - Дәріс 7 Желілер мен телекоммуникациялар

Самбетова Р.А. - Дәріс 7 Смарт технология

Самбетова Р.А. - Дәріс 8 Киберқауіпсіздік

Самбетова Р.А. - Дәріс 9 Интернет технологиялар

Спабекова Р.С. - 1 Магнит өрісі және оның қасиеттері. Магнит өрісінің индукциясы

Спабекова Р.С. - 2 Механикалық тербелістер мен толқындар

Спабекова Р.С. - 3 Электромагниттік индукция құбылысы

Спабекова Р.С. - 4 Жарық шығарудың кванттық табиғаты. Жылулық сәуле шығару және оның сипаттамалары

Спабекова Р.С. - 5 Жарық интерференциясы

Спабекова Р.С. - 6 Кванттық механика элементтері

Спабекова Р.С. - 7 Геометриялық және электрондық оптика заңдары

Спабекова Р.С. - 8 Жарық дифракциясы

Спабекова Р.С. - 9 Жарық поляризациясы

Спабекова Р.С. - 10 Атомдық физика. Атомдардың, молекулалардың және қатты денелердің кванттық физикасының элементтері

Спабекова Р.С. - 11 Атом ядросы физикасының элементтері

Спабекова Р.С. - 12 Элементар бөлшектер физикасының элементтері

Тарасова Р.Н. - Геометрический и структурный подходы в распознавании образов

Тарасова Р.Н. - Логический подход к построению систем ИИ

Тарасова Р.Н. - Основные виды алгоритмов функционирования САУ

Тарасова Р.Н. - Подходы построения систем искусственного интеллекта и применение искусственного интеллекта в робототехнике

Тарасова Р.Н. - Пользовательские интерфейсы GUI, WUI, HUI. Графический ПИ (GUI)

Тарасова Р.Н. - Структурность данных и технология программирования. Модели данных

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-1 ВВЕДЕНИЕ. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМЕ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-3 ПОНЯТИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН. ЭНЕРГИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-4 ЭНЕРГИЯ УПРУГОЙ ВОЛНЫ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-5 ДИАПАЗОНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-6 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-7 УРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-8 СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА. ПЕРВОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-9 СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА. ВТОРОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-10 СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА. ТРЕТЬЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-11 СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА. ЧЕТВЕРТОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-12 ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ МАКСВЕЛЛА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-13 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-14 ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ. ВЕКТОР УМОВА-ПОИНТИНГА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-15 МОДУЛЯЦИЯ И ДЕМОДУЛЯЦИЯ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-16 СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-17 ВИБРАТОР ГЕРЦА. ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-18 ИЗЛУЧЕНИЕ ДИПОЛЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ВИБРАТОРА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-19 ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-20 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-21 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-22 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СВЯЗЬ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-23 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. МОБИЛЬНАЯ И СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-24 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. РАДИОВЕЩАНИЕ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-25 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. РАДИОЛОКАЦИЯ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-26 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В БЫТУ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-27 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-28 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ КАК ПЕРЕНОСЧИКИ ГРАВИТАЦИИ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-29 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗИ

Тургенбаев Досжан Нурмагамбетович-30 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Уралов Б.К. - 1 Кинематика Элементтері

Уралов Б.К. - 2 Материалдық нүктенің және қатты дененің динамикасы

Уралов Б.К. - 3 Қатты дене механикасы

Уралов Б.К. - 4 Тасымалдау құбылысы. Нақты газдар

Уралов Б.К. - 5 Тұрақты электр тоғы

Уралов Б.К. - 6 Магнит өрісі

Уралов Б.К. - 7 Термодинамика негіздері

Уралов Б.К. - 8 Электростатика

Уралов Б.К. - 9 Тербелістер мен толқындар

Уралов Б.К. - 10 Атомдық физика

Шаймерденова Г.С. - Деректерді басқару

Шаймерденова Г.С. - Деректерді талдау

Шаймерденова Г.С. - Киберқауіпсіздік және интернетті бақылау

Шаймерденова Г.С. - Киберқауіпсіздік

Шаймерденова Г.С. - Деректерді талдау

Yeskendirova M. M. - CHROMIUM

Yeskendirova M. M. - Environment general definitions

Yeskendirova M. M. - Environmental pollution

Yeskendirova M. M. - Flue-gas desulfurization

Yeskendirova M. M. - Karatau phosphorite

Yeskendirova M. M. - Kazakhstan coal reserves

Yeskendirova M. M. - Kazakhstan gold resources

Yeskendirova M. M. - Kazakhstan mineral raw material

Yeskendirova M. M. - Kazakhstan oil and gas reserves

Yeskendirova M. M. - Natural Water Chemistry 2

Yeskendirova M. M. - Natural Water Chemistry

Yeskendirova M. M. - Properties of Minerals

Yeskendirova M. M. - Rare Earth Elements (part II)

Yeskendirova M. M. - Rare Earth Elements

Yeskendirova M. M. - Uranium and Nuclear Power in Kazakhstan

Yeskendirova M. M. - Waste products of sulphuric acid manufacture. Methods of purification, processing and neutralization of solid waste products, sulphurous anhydride and waste water 2

Yeskendirova M. M. - Waste products of sulphuric acid manufacture. Methods of purification, processing and neutralization of solid waste products, sulphurous anhydride and waste water 3

Yeskendirova M. M. - Waste products of sulphuric acid manufacture. Methods of purification, processing and neutralization of solid waste products, sulphurous anhydride and waste water

Yeskendirova M. M. - Waste water treatment

Yeskendirova M. M. - Water Pollution Sources

Тортбаева Д.Р. - Зерттеу процессін сипаттау. Ғылыми - зерттеу бағытын таңдау

Тортбаева Д.Р. Зерттеу тақырыбы бойынша ақпараттарды жүйелеу және талдау, өңдеу, жинақтауларды жүргізу

Тортбаева Д.Р. - Патентті ақпарат

Тортбаева Д.Р. - Таңдалған тақырыптың өзектілігін негіздеу. Зерттелетін мәселенің жағдайын талдау

Тортбаева Д.Р. - Тәжірибе және метрология негізі

Тортбаева Д.Р. - Тәжірибе жүргізу арқылы зерттеу тәсілі. Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін рәсімдеу

Тортбаева Д.Р. - Ғылыми ақпараттарды іздестіру

Тортбаева Д.Р. - Ғылыми кадрларды даярлау және пайдалану жүйесі

Тортбаева Д.Р. - Ғылыми құжаттар мен баспалар

Тортбаева Д.Р. - Зерттеу бағытын таңдау

Тортбаева Д. Р. - Жанармайдың түрлері, қасиеттері және жануы

Тортбаева Д. Р. - Жанармайдың, жағар материалдардың іштен жанатын қозғалттыштарға арналған алуының туралы жалпы мәліметтері

Тортбаева Д. Р. - Қазақстандағы көліктердің дамуы

Тортбаева Д. Р. - Мотор майлары

Тортбаева Д. Р. - Пластмасса өндірісі мен көліктерде пайдалануы

Тортбаева Д. Р. - Техникалық сұйықтықтар

Тортбаева Д. Р. - Майлау материалдары, үйкелiс және тозуы туралы мәлiметтер

Тортбаева Д. Р. - Отандық автокөлік саласын қалыптастырудағы негізгі кезеңдер

Тортбаева Д. Р. - Ақсу - Жабағылы қорығы

Тортбаева Д. Р. - АЭС және СЭС

Тортбаева Д. Р. - Дизель отынның пайдалану қасиеттері және қолдануы

Тортбаева Д. Р. - Әлеуметтік-экономикалық қатынастардың дамуына көлiктің тигізер әсері

Тортбаева Д. Р. - Карбюраторлық қозғалтқыштарға арналған жанармайдың (бензин) пайдалану қасиеттері

Тортбаева Д. Р. - Майларға арналған қосымдарының қасиеттерi және олардың әсерлесу механизмi

Тортбаева Д. Р. - 1.Кіріспе. Көлiк жүйелерi, көлiк жөнiнде жалпы түсiнiк

Тортбаева Д. Р. - 1. Көлiк түрлерiнiң дамуының дүние жүзiлiк тенденциялары. 2. Халықаралық тасымалдаудың түрлерi мен өркендеуi, ҚР теміржолдарының алатын орны

Тортбаева Д. Р. - Автокөлік құралдарын шекарадан өткізу бекеттері

Тортбаева Д. Р. - Автокөліктің қоршаған ортаға тигізетін әсері

Тортбаева Д. Р. - Отынның түрлері

Тортбаева Д. Р. - Семей ядролық полигоны

Кабылбекова Б.Н. - Техникалық таза кремний алу және оны түсті металдар қорытпасының өндірісінде пайдалану

Кабылбекова Б.Н. - Шикізат және кремний алу кезінде қолданылатын материалдар

Кабылбекова Б.Н. - Кремний металлургиясы

Кабылбекова Б.Н. - Кремнийді өндіру кезінде жүретін негізгі физика-химиялық процестер

Кабылбекова Б.Н. - Кеңдер мен концентраттардан германий алу технологиясы

Кабылбекова Б.Н. - Кремний алуда қолданылатын доғал пештердің параметрлері

Кабылбекова Б.Н. - Кремний карбидін алу технологиясы

Кабылбекова Б.Н. - Германийдің және оның қосылыстарының физика-химиялық қасиеттері

Кабылбекова Б.Н. - Германийдің шикізат көзі

Кабылбекова Б.Н. - Кремний металлургиясы

Кабылбекова Б.Н. - Кремнийді өндіру кезінде жүретін негізгі физика-химиялық процестер

Кабылбекова Б.Н. - Кеңдер мен концентраттардан германий алу технологиясы

Кабылбекова Б.Н. - Кремний алуда қолданылатын доғал пештердің параметрлері

Кабылбекова Б.Н. - Кремний карбидін алу технологиясы

Кабылбекова Б.Н. - Германийдің және оның қосылыстарының физика-химиялық қасиеттері

Кабылбекова Б.Н. - Германийдің шикізат көзі

Кабылбекова Б.Н. - Доғалы электр пештерінде кремний алу

Алдияров Ж Ә Теодолиттік түсірістегі далалық өлшеулердің нәтижелерін есептеп өңдеу

Үсенқұлов Ж А Металл құрылымдары пәні Дәріс тақырыбы Металл құрылымдарын қолдану салалары

ПРОМОРОЛИК-ТУРГЕНБАЕВ Д.Н.

Тургенбаев Д.Н. - 1 Лекция. Сенімділік теориясы

Тургенбаев Д.Н. - 1 Лекция. Сенімділік теориясы

Тургенбаев Д.Н. - 2 Лекция. Басқару жүйелерінің сенімділігінің көрсеткіштері және бағалау әдістері

Тургенбаев Д.Н. - 3 Лекция. Тоқтатулардың классификациясы және сипаттамалары

Тургенбаев Д.Н. - 4 Лекция. Қосалқылаудың классификациясы, сипаттамалары, түрлері

Тургенбаев Д.Н. - 5 Лекция. Басқару жүйелерінің сенімділігін бағалау қағидалары және негізгі көрсеткіштерінің сандық сипаттамалары

Тургенбаев Д.Н. - 6 Лекция. Тоқтаулар қарқындылығының уақыт бойынша өзгеруі және кездейсоқ шамалардың таралу заңдары

Тургенбаев Д.Н. - 7 Лекция. Қалпына келетін объектіледің сенімділігінің көрсеткіштері

Тургенбаев Д.Н. - 8 Лекция. Қосалқыланбаған жүйенің сенімділігін есептеу принциптері

Тургенбаев Д.Н. - 9 Лекция. Жалпы қосалқыланған жүйенің сенімділігін есептеу принциптері

Тургенбаев Д.Н. - 10 Лекция. Бөлек қосалқыланған жүйенің сенімділігін есептеу принциптері

Тургенбаев Д.Н. - 11 Лекция. Басқару жүйелерінің сенімділігін есептеу әдістері

Тургенбаев Д.Н. - 12 Лекция. Үздіксіз технологиялық үрдістің автоматты реттеу жүйесінің сенімділігін есептеу

Тургенбаев Д.Н. - 13 Лекция. Ақпараттық жүйелердің және бағдарламалық қамтамасыз етудің сенімділігі

Тургенбаев Д.Н. - 14 Лекция. Оператордың және жүйелердің пайдалану сенімділігі

Тургенбаев Д.Н. - 15 Лекция. Жоғары сенімділігі бар бағдарламалы-техникалық кешендердің және басқару жүйелерінің мысалдары

Маханова З.А. - Дәріс 1. Интерактивті машиналық графика түрлері, классификациясы және қолданылу аймағы. Коммерциялық, Иллюстративті, Инженерлік, Ғылыми графика

Маханова З.А. - Дәріс 2. Компьютерлік графика түрлері. Растрлық графика. Векторлық графика. Фрактальды графика. Үш өлшемді графиканың негізгі түрлері

Маханова З.А. - Дәріс 3. Графикалық пакеттердің жіктелуі. Бейнелерді өңдеуге, жасауға арналған және әмбебап, арнайы программалық құралдар

Маханова З.А. - Дәріс 4. Машиналық графиканың техникалық құралдары. Белгілерді енгізу құралы. Графикалық берілгендерді енгізу құрылғысы сканерлер

Маханова З.А. - Дәріс 5. Графиканың негізгі элементтері және оны тұрғызу принциптері. Графикалық бейне

Маханова З.А. - Дәріс 6. Коммерциялық графика құралдары. Коммерциялық графиканың графикалық құралдарының салыстырмалы талдауы. Экспликация

Маханова З.А. - Дәріс 7. Растрлық графикалық құралдардың салыстырмалы талдауы

Маханова З.А. - Дәріс 8. Adobe Photo Shop растрлық графиканы өңдеу бағдарламасы. Жаңа фильтрлер. Түзету жабдықтары

Маханова З.А. - Дәріс 9. Палитралар. Палитраларды қолдану. Swatches палитрасы. Styles палитрасы. Navigator палитрасы. Opacity палитрасы

Маханова З.А. - Дәріс 10. Палитраларды қолдану

Спабекова Р. С. Дәріс 1. Қатты дене динамикасы Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының теңдеуі

Спабекова Р. С. Дәріс 2. Электростатика

Спабекова Р. С. Дәріс 3. Тұрақты электр тогы

Спабекова Р. С. Дәріс 4. Электростатикалық өрістегі өткізгіштер және диэлектриктер

Спабекова Р. С. Дәріс 5. Арнайы салыстырмалылық теориясы

Спабекова Р. С. Дәріс 6. Спабекова Р.С. - 6. Молекулалық физика және термодинамика. Идеал газдың молекула-кинетикалық теориясының негіздері

Спабекова Р. С. Дәріс 7. Термодинамикалық тепе тең емес жүйелердегі тасымалдау құбылыстары.

Спабекова Р. С. Дәріс 8. Тұтас орталар механикасының элементтері

Спабекова Р. С. Дәріс 9. Термодинамика негіздері Термодинамиканың бірінші бастамасы

Спабекова Р. С. Дәріс 10. Термодинамика негіздері Энтропия Термодинамиканың екінші және үшінші бастама

Спабекова Р. С. Дәріс 11. Электромагниттік толқындардың заттармен әсерлесуі Жарық дисперсиясы

Спабекова Р. С. Дәріс 12. Материалдық нүктенің кинематикасы

Голубев В.Г.

Исмаилов Х. Б. Дәріс 1. Деректер қорының негізгі элементтері және ұғымдары

Исмаилов Х. Б. Дәріс 2. Деректер қорын басқару жүйелері

Исмаилов Х. Б. Дәріс 3. Деректер қорының ER диаграммасы және деректердің байланысы

Исмаилов Х. Б. Дәріс 4. Деректердің модельдері

Исмаилов Х. Б. Дәріс 5. Деректердің реляциялық моделі

Исмаилов Х. Б. Дәріс 6. Реляциялық алгебра негіздері және амалдары

Исмаилов Х. Б. Дәріс 7. Қатынастарды қалыпты формаға келтіру

Исмаилов Х. Б. Дәріс 8. SQL тілінің негіздері

Исмаилов Х. Б. Дәріс 9. Сұраныстар құру тілі арқылы жай және күрделі сұраныстар құру

Исмаилов Х.Б. - Дәріс 10. Деректер базасы теориясының даму тенденциялары. Деректер базасының ғылымда, техника мен бизнесте қолданылуы

Айменова Ж. - Introduction to the Humann Cardiovascular System

Жадыра - Protection and rational use of water resources. The protection surface and underground waters

Жаушеева Н.Н.-1 Open system Interconnection OSI

Жаушеева Н.Н.-2 Models of security policy

Калдыбекова Ж.Б. - History, state and prospects concentrated milk industry

Отуншиева А.Е. - Сынауды жіктеу. Сынау түрлері

Тоқтабек А.Ә. - ISO 14000 сериялық стандартын меңгеру

Адырбекова Г. Т. - 1 Экология және тұрақты даму. Биосфера және оның тұрақтылығы

Адырбекова Г. Т. - 2 Экология және тұрақты даму. Тірі зат концепциясы

Арапов Б.Р.-1 Материалдар кедергісі. Стержендердің өсі бойымен созылуы немесе сығылуы (1)

Арапов Б.Р.-2 Материалдар кедергісі. Біліктердің бұралуы

Арапов Б.Р.-3 Материалдар кедергісі. Арқалықтың иілуі

Арапов Б.Р.-4 Материалдар кедергісі. Күрделі деформациялар. Арқалықтардың қиғаш иілуі. Стерженнің иіліп созылуы немесе иіліп сығылуы

Арапов Б.Р.-5 Материалдар кедергісі. Күрделі деформациялар. Біліктің иіліп бұралуы

Арапов Б.Р.-6 Материалдар кедергісі. Күрделі деформациялар. Өсі бойымен сығылған стерженнің орнықтылығы

Исмаилов Х.Б. 1 Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры. Реляциялық деректер қоры және SQL тілі

Калдыбекова Ж. Лицензирование. Основные понятия Лицензирование

Қалдыбаева Б. Нормативті құжаттарды әзірлеу тәртібі мен негізгі ережелері

Надиров К.-1 Основы Нефтегазового дела. Защита нефтегазопромыслового оборудования от коррозии

Надиров Казим - 2 Основы Нефтегазового дела. Транспортировка нефти и нефтепродуктов

Надиров Казим - 3 Основы Нефтегазового дела. Трубопроводный транспорт газа

Надиров Казим - 4 Основы Нефтегазового дела. Закачка воды и газа в продуктивный пласт

Садырбаева А. 1 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Мұнай кенішіне әсер етудің техника-технологиясы. Қабат қысымын су айдау жолымен ұстау

Садырбаева А. 2 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Қабат қысымын газ айдау арқылы ұстау. Кенішке жылулық әсер ету жолдары

Садырбаева А. 3 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Ұңғы түбіне әсер ету түрлері

Садырбаева А. 4 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Ұңғыны фонтандық пайдалану

Садырбаева А. 5 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Фонтанды ұңғы қондырғысы

Садырбаева А. 6 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Газолифтілі ұңғыны пайдалану

Садырбаева А. 7 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Штангалы сорап ұңғыларын пайдалану. Жер үсті, жер асты қондырғылары

Тұтқышбай И. Жануарлар патологиясы. Тыныс алу жүйесінің патологиялық физиологиясы

Утелбаева А.К. Electronic business. Electronic goverenment

Абдуова Айсулу - Учение В.И.Вернадского о биосфере

Адырбекова Г. Т. - Биосфера және оның тұрақтылығы

Адырбекова Г. Т. - Тірі зат концепциясы

Надиров Казим - Защита Нефтегазопромыслового оборудования от коррозии

Надиров Казим - Транспортировка нефти и нефтепродуктов

Надиров Казим - Трубопроводный транспорт газа

Надиров Казим - Закачка воды и газа в продуктивный пласт

Тулекбаева А.К. - Документация СМК. Структура и иерархия системы документации СМК

Тоқтабек А.Ә. - Еңбек қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау стандарттау жүйесінің ҚР мемлекеттік стандарттары

Спабекова Р.С - Физика 1 - Материалдық нүктенің динамикасы

Спабекова Роза Спабекызы - Физика 1 - Энергия, жұмыс және қуат. Сақталу заңдары

Симов Желязко Илиев - Технология получения сыров и их сертификации

Садырбаева Айнур - Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы - Ұңғыны пайдалануға дайындау 4

Садырбаева Айнур - Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы - Мұнай кенішіне әсер етудің техника-технологиясы. Қабат қысымын су айдау жолымен ұстау 2

Садырбаева Айнур - Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы - Мұнай кенішіне әсер етудің техника-технологиясы. Қабат қысымын су айдау жолымен ұстау 3

Қадірбаева Алмагүл - Минералды және екіншілей шикізаттарды қазып алу және дайындау технологиясы - Майдалау-сорттау фабрикаларының мәні.Майдалау-сорттау фабрикаларының негізгі қорытындылары

Есмурзаева Райхан - Техническое регулирование. Технические регламенты

Ермеков Саят Рақымбайұлы - Жобалау негіздері және өндіріс жабдықтары. Жобалардың түрлері және жобалаудың негізгі кезеңдері

Джамалова Зулфия - Certification-Schemes of certification and confirmation of compliance of production and services

Аширбаев Х.А. матрица - Математика 2 - Матрица рангісі. Матрицаның рангі жайлы теорема

Аширбаев Х.А. Математика 1 - Основные понятия дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши.

Аширбаев Х.А. Вектор-Математика 1-Екі вектордың скалярлық, векторлық көбейтінділері және үш вектордың аралас көбейтіндісі.

Javier Rodrigo Ilarri-Introduction to Enviromental Engeneering

Утелбаева А.Б. Химия. Лепидтер

Юсупов А.Н. Сәулет. Конструктивизм

Сырманова К.К. Химия. Синтез полимеров

Сарсенбаев Х.А. Мұнай газ Ұңғымаларды жөндеу. Қабатты сумен жарудың негізгі параметрлерін анықтау

Надиров К.С. Нефтегазовое дело. Промывка скважины. Буровые растворы

Надиров К.С. Нефтегазовое дело. Бурение нефтяных и газовых скважин

Надиров К.С. Нефтегазовое дело. Разработка нефтяных и газовых месторождений

Надиров К.С. Основы Нефтегазового дела. Тема Сбор и подготовка нефти на промыслах

Надиров К.С. Основы Нефтегазового дела. Тема лекции Первичная переработка нефти

Мадьярова Г.Б. Стандартизация и сертификация. Metrology is science about measurements

Көбеева Ж.Қ. Зергерлік бұйымдар жасайтын сирек кездесетін элемент - алтын

Борис Ху Вен-Цен. Архитектура компьютерных систем. Арифметические основы ЭВМ

Есимова А.М. Биотехнологиялық процесстерді жүзеге асыру принцптері, жүйелеу сатылары

Есимов Е.Қ.Карталардың номенклатурасын анықтау.Су ресурстары.жерді пайдалану

Есенбекова Ф. Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу

Джолдасова Ш.А Химия Гальвонические элементы

Чочхун Ф. Химия Англ тема Isolation of Nucleic Acids (DNA & RNA)

Бацанов А.С. Химия Англ-2. Structure of matter under high pressure and shock waves

Бацанов А.С. Химия Англ-1. Photosynthesis natural and man-made

Бацанов А.С. Химия Рус-2. Структура вещества при высоких давлениях и ударном сжатии

Бацанов А.С. Химия Рус-1. Фотосинтез-природный и искуственный

Бацанов А.С. Химия Рус-1. Фотосинтез-природный и искуственный

Сабалахова А.П. Неопределенный интеграл

Экологиялық сертификаттау

Жораева С.Б. Сауат ашуды оқыту процесі

Исмаилов Х.Б. Создание логической и физической структуры базы

Исмаилов Х.Б. Деректер базасының логикалық және физикалық құрылымын құру

Джамалова З.И. Стандарттау бойынша халықаралық ұйымдар

Сыпабекова Р.С. Материалдық нүктенің динамикасы Механикадағы күштер

Ешанқұлов А.А Өлшеу құралдарын тексеру түрлері

Неопределенный